اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

Rollover on Brent, WTI, FTSE100, DAX30, EuroStoxx50, CAC40, IBEX35, ITA40 16 مارس 2023

17 مارس 2023

مشتریان گرامی!

امروز، تاریخ سررسید نمادهای Brent, WTI, FTSE100, DAX30, EuroStoxx50, CAC40, IBEX35, ITA40 تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شوند. سواپ‌ها عبارتند از:– در نماد

– در نماد Brent ، سواپ برای معاملات خرید 41 پوینت و -41 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد WTI ، سواپ برای معاملات خرید -17 پوینت و 17 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد FTSE100 ، سواپ برای معاملات خرید 5 پوینت و  -5 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد DAX30 ، سواپ برای معاملات خرید -161 پوینت و 161 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد EuroStoxx50 ، سواپ برای معاملات خرید 640 پوینت و -640 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد CAC40 ، سواپ برای معاملات خرید -10 پوینت و 10 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد IBEX35 ، سواپ برای معاملات خرید 41 پوینت و -41 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد ITA40 ، سواپ برای معاملات خرید 482 پوینت و -482 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

امروز، تاریخ سررسید نمادهای تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شوند. سواپ‌ها عبارتند از Brent, WTI, FTSE100, DAX30, EuroStoxx50, CAC40, IBEX35, ITA40.

– Brent approx. -0.50 USD

– WTI approx. 0.13 USD

– FTSE100 approx. -7.0 index points

– DAX30 approx. 148.0 index points

– EuroStoxx50 approx. -65.0 index points

– CAC40 approx. 12.0 index points

– IBEX35 approx. -40 index points

– ITA40 approx. -470 index points

این بدان معناست که اگر بین اتمام بازار امروز و باز شدن بازار در فردا تغییری رخ ندهد، قیمت بازشدن این نمادها باید تغییر کند.

تغییر سواپ معاملات مرتبط با تغییرات پایه با توجه به نقاط ورود در نظر گرفته می‌شود. از مشتریانی که سفارشات شرطی و معاملات همراه با استاپ لاس نزدیک به قیمت‌های فعلی دارند، درخواست می‌شود که

معاملات خود را در برابر تغییر در ارزش پایه تنظیم کنند. در غیر این صورت، سفارشات دارای استاپ لاس و شرطی طبق روال استاندارد اجرا