اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

Rollover on DowJones30, Nasdaq100, S&P500, Russell2000, VIX 13 سپتامبر 2023

13 سپتامبر 2023

UPDATE:

مشتریان گرامی!امروز، تاریخ سررسید نمادهای DowJones30, Nasdaq100, S&P500, Russell2000, VIX تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شوند. سواپ‌ها عبارتند از:

–– در نماد DowJones30، سواپ برای معاملات خرید -330 پوینت و 330 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

–– در نماد Nasdaq100، سواپ برای معاملات خرید -19600 پوینت و 19600 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

–– در نماد S&P500، سواپ برای معاملات خرید -487 پوینت و 487 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

–– در نماد Russell2000، سواپ برای معاملات خرید -182 پوینت و 182 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

–– در نماد VIX، سواپ برای معاملات خرید -167 پوینت و 167 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

مشتریان گرامی!

مروز، تاریخ سررسید نمادهای تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شوند. سواپ‌ها عبارتند از DowJones30, Nasdaq100, S&P500, Russell2000, VIX.

– DowJones30 approx. 330 index points

– Nasdaq100 approx. 194.50 index points

– S&P500 approx. 48.5 index points

– Russell2000 approx. 18.5 index points

– VIX approx. 1.38 index points

این بدان معناست که اگر بین اتمام بازار امروز و باز شدن بازار در فردا تغییری رخ ندهد، قیمت بازشدن این نمادها باید تغییر کند.

تغییر سواپ معاملات مرتبط با تغییرات پایه با توجه به نقاط ورود در نظر گرفته می‌شود. از مشتریانی که سفارشات شرطی و معاملات همراه با استاپ لاس نزدیک به قیمت‌های فعلی دارند، درخواست می‌شود که