اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

Rollover on DowJones30, Nasdaq100, S&P500, Russell2000, WTI 13 دسامبر2023

13 دسامبر 2023

UPDATE:

مشتریان گرامی!امروز، تاریخ سررسید نمادهای DowJones30, Nasdaq100, S&P500, Russell2000, WTI تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شوند. سواپ‌ها عبارتند از:

– در نماد DowJones30، سواپ برای معاملات خرید -377 پوینت و 377 پوینت سواپ برای معاملات فروش.
– در نماد Nasdaq100، سواپ برای معاملات خرید -21350 پوینت و 21350 پوینت سواپ برای معاملات فروش.
– در نماد S&P500، سواپ برای معاملات خرید -525 پوینت و 525 پوینت سواپ برای معاملات فروش.
– در نماد Russell2000، سواپ برای معاملات خرید -208 پوینت و 208 پوینت سواپ برای معاملات فروش.
– در نماد WTI، سواپ برای معاملات خرید -25 پوینت و 25 پوینت سواپ برای معاملات فروش.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
مشتریان گرامی!

مروز، تاریخ سررسید نمادهای تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شوند. سواپ‌ها عبارتند از DowJones30, Nasdaq100, S&P500, Russell2000, WTI.

– DowJones30 approx. 369 index points
– Nasdaq100 approx. 211.50 index points
– S&P500 approx. 51.8 index points
– Russell2000 approx. 20.2 index points
– WTI approx. 0.24 USD

این بدان معناست که اگر بین اتمام بازار امروز و باز شدن بازار در فردا تغییری رخ ندهد، قیمت بازشدن این نمادها باید تغییر کند.

تغییر سواپ معاملات مرتبط با تغییرات پایه با توجه به نقاط ورود در نظر گرفته می‌شود. از مشتریانی که سفارشات شرطی و معاملات همراه با استاپ لاس نزدیک به قیمت‌های فعلی دارند، درخواست می‌شود که