اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

Rollover on IBEX35, ITA40, DXY, FTSE100, CAC40, EuroStoxx50, DAX30 15 دسامبر2022

16 دسامبر 2022

مشتریان گرامی!

امروز، تاریخ سررسید نمادهای IBEX35, ITA40, DXY, FTSE100, CAC40, EuroStoxx50, DAX30 تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شوند. سواپ‌ها عبارتند از:– در نماد DowJones30، سواپ برای معاملات خرید -246 پوینت و 246 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد IBEX35، سواپ برای معاملات خرید 31 پوینت و -31 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد ITA40 ، سواپ برای معاملات خرید -17 پوینت و 17 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد DXY ، سواپ برای معاملات خرید 329 پوینت و -329 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد FTSE100، سواپ برای معاملات خرید 4.5 پوینت و -4.5 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد CAC40، سواپ برای معاملات خرید -0.2 پوینت و 0.2 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد EuroStoxx50، سواپ برای معاملات خرید -40 پوینت و 40 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد DAX30، سواپ برای معاملات خرید -77 پوینت و 77 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

مشتریان گرامی!

امروز، تاریخ سررسید نمادهای تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شوند. سواپ‌ها عبارتند از IBEX35, ITA40, DXY, FTSE100, CAC40, EuroStoxx50, DAX30.

– IBEX35 approx. -31 index points

– ITA40 approx. 20 index points

– DXY approx. -0.405 index points

– FTSE100 approx. -0.5 index points

– CAC40 approx. 2 index points

– EuroStoxx50 approx. 5 index points

– DAX30 approx. 79 index points

این بدان معناست که اگر بین اتمام بازار امروز و باز شدن بازار در فردا تغییری رخ ندهد، قیمت بازشدن این نمادها باید تغییر کند.

تغییر سواپ معاملات مرتبط با تغییرات پایه با توجه به نقاط ورود در نظر گرفته می‌شود. از مشتریانی که سفارشات شرطی و معاملات همراه با استاپ لاس نزدیک به قیمت‌های فعلی دارند، درخواست می‌شود که

معاملات خود را در برابر تغییر در ارزش پایه تنظیم کنند. در غیر این صورت، سفارشات دارای استاپ لاس و شرطی طبق روال استاندارد اجرا