اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

14 Rollover on DowJones30, Nasdaq100, S&P500, Russell2000 سپتامبر 2022

14 سپتامبر 2022

شتریان گرامی!

امروز، تاریخ سررسید نمادهای DowJones30, Nasdaq100, S&P500, Russell2000 تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شوند. سواپ‌ها عبارتند از:

– در نماد DowJones30، سواپ برای معاملات خرید -102 پوینت و 102 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد Nasdaq100، سواپ برای معاملات خرید -8025 پوینت و 8025 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد S&P500، سواپ برای معاملات خرید -180 پوینت و 180 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد Russell2000، سواپ برای معاملات خرید -63 پوینت و 63 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

مشتریان گرامی!

امروز، تاریخ سررسید نمادهای تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شوند. سواپ‌ها عبارتند از ,DowJones30, Nasdaq100, S&P500, Russell2000

– DowJones30 approx. 110 index points

– Nasdaq100 approx. 79.25 index points

– S&P500 approx. 18.3 index points

– Russell2000 approx. 6.2 index points

این بدان معناست که اگر بین اتمام بازار امروز و باز شدن بازار در فردا تغییری رخ ندهد، قیمت بازشدن این نمادها باید تغییر کند.

تغییر سواپ معاملات مرتبط با تغییرات پایه با توجه به نقاط ورود در نظر گرفته می‌شود. از مشتریانی که سفارشات شرطی و معاملات همراه با استاپ لاس نزدیک به قیمت‌های فعلی دارند، درخواست می‌شود که

معاملات خود را در برابر تغییر در ارزش پایه تنظیم کنند. در غیر این صورت، سفارشات دارای استاپ لاس و شرطی طبق روال استاندارد اجرا