اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

15 Rollover on FTSE100, DAX30, EuroStoxx50, CAC40, IBEX35, ITA40, NGAS, DXY سپتامبر 2022

15 سپتامبر 2022

شتریان گرامی!

امروز، تاریخ سررسید نمادهای FTSE100, DAX30, EuroStoxx50, CAC40, IBEX35, ITA40, NGAS, DXY تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شوند. سواپ‌ها عبارتند از:

– در نماد FTSE100، سواپ برای معاملات خرید -130 پوینت و 130 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد DAX30، سواپ برای معاملات خرید -210 پوینت و 210 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد EuroStoxx50، سواپ برای معاملات خرید 70 پوینت و -70 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد CAC40، سواپ برای معاملات خرید 40 پوینت و -40 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد IBEX35، سواپ برای معاملات خرید 12 پوینت و -12 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد ITA40، سواپ برای معاملات خرید 132 پوینت و -132 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد NGAS، سواپ برای معاملات خرید -48 پوینت و 48 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد DXY، سواپ برای معاملات خرید 259 پوینت و -259 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

مشتریان گرامی!

امروز، تاریخ سررسید نمادهای تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شوند. سواپ‌ها عبارتند از ,FTSE100, DAX30, EuroStoxx50, CAC40, IBEX35, ITA40, NGAS, DXY

– FTSE100 approx. 13.0 index points

– DAX30 approx. 23.0 index points

– EuroStoxx50 approx. -8.0 index points

– CAC40 approx. -4.0 index points

– IBEX35 approx. -10 index points

– ITA40 approx. -140 index points

– NGAS approx. 0.062 index points

– DXY approx. -0.255 index points

این بدان معناست که اگر بین اتمام بازار امروز و باز شدن بازار در فردا تغییری رخ ندهد، قیمت بازشدن این نمادها باید تغییر کند.

تغییر سواپ معاملات مرتبط با تغییرات پایه با توجه به نقاط ورود در نظر گرفته می‌شود. از مشتریانی که سفارشات شرطی و معاملات همراه با استاپ لاس نزدیک به قیمت‌های فعلی دارند، درخواست می‌شود که

معاملات خود را در برابر تغییر در ارزش پایه تنظیم کنند. در غیر این صورت، سفارشات دارای استاپ لاس و شرطی طبق روال استاندارد اجرا