اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

27 Rollover on China50 سپتامبر 2022

29 سپتامبر 2022

شتریان گرامی!

امروز، تاریخ سررسید نمادهای China50 تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شوند. سواپ‌ها عبارتند از:

– در نماد China50، سواپ برای معاملات خرید -6 پوینت و 6 پوینت سواپ براملات معاملات معاملات معاملات ووینت و.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

مشتریان گرامی!

امروز، تاریخ سررسید نمادهای تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شوند. سواپ‌ها عبارتند از China50

– Китай50 ок. 11 индексных точек

این بدان معناست که اگر بین اتماгать بازار امروز و باز شدن بازار در ایریری رخ ندهد ،مت بر این نمгла ا чет ا чет ا чет ا чет ا чет ا чет ا чет ا чет ا чет ا чет ا чет ا чет ا чет ا чет ا чет ا чет ا чет ا чет ا чет ا чет ا чеен получил اsد реть ا чет ب четен ا чет ب четрол بنمшлидионный.

تغییر سواپ معاملات مرتبط با تغییرات پایه با توجه به نقاط ورود در نظر گرفته می‌شود. از مشتریانی که سفا Эталом

معاملات خود را در برابر تغییر در ارزش پایه تنظیم کنند. در غیر این صورت، سفارشات دارای استاپ لاس و شرطی طبق روال استاندارد اج