اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

Rollover CHNComp, BRENT, WHEAT, CORN, TNOTE 24 نوامبر 2020

24 نوامبر 2020

به روز رسانی:

امروز، تاریخ سررسید نمادهای تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شونئ. سواپ‌ها عبارتند از CHNComp, BRENT, WHEAT, CORN, TNOTE

—  CHNComp 2 برای معاملات فروش;-2 برای معاملات خرید

—  BRENT 5 برای معاملات فروش;-5 برای معاملات خرید

—  -WHEAT 625 برای معاملات فروش;625 برای معاملات خرید

—  –CORN 675 برای معاملات فروش;675 برای معاملات خرید

—  TNOTE 45 برای معاملات فروش;-45 برای معاملات خرید

________________________________________________________________________________________________

تغییر می‌کند. تفاوت فعلی قیمت‌های آتی با شرایط تحویل متوالی به صورت زیر است CHNComp, BRENT, WHEAT, CORN, TNOTE

– CHNComp تقریباً..-5 index points,

– BRENT تقریباً. -0,03 USD,

– WHEAT تقریباً. 4,75 index points,

– CORN تقریباً. 6,5 index points,

– TNOTE تقریباً. -0,41 USD.

این بدان معناست که اگر بین اتمام بازار امروز و باز شدن بازار در فردا تغییری رخ ندهد، قیمت بازشدن این نمادها باید تغییر کند.

تغییر سواپ معاملات مرتبط با تغییرات پایه با توجه به  نقاط ورود در نظر گرفته می‌شود. از مشتریانی که سفارشات شرطی و معاملات همراه با استاپ لاس نزدیک به قیمت‌های فعلی دارند، درخواست می‌شود که معاملات خود را در برابر تغییر در ارزش پایه تنظیم کنند. در غیر این صورت، سفارشات دارای استاپ لاس و شرطی طبق روال استاندارد اجرا می‌شوند.