اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

Rollover NGAS, Nasdaq100, Russell2000, DowJones30, S&P500 16 دسامبر 2020

16 دسامبر 2020

ه روز رسانی

امروز، تاریخ سررسید نمادهای تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شونئ. سواپ‌ها عبارتند از NGAS, Nasdaq100, Russell2000, DowJones30, S&P500

NGAS -4 برای معاملات فروش;4 برای معاملات خرید

Nasdaq100 -550 برای معاملات فروش;550 برای معاملات خرید

Russell2000 15 برای معاملات فروش;-15 برای معاملات خرید

DowJones30 87 برای معاملات فروش;-87 برای معاملات خرید

S&P500 71 برای معاملات فروش;-71 برای معاملات خرید

____________________________________________________________________________________

تغییر می‌کند. تفاوت فعلی قیمت‌های آتی با شرایط تحویل متوالی به صورت زیر است NGAS, Nasdaq100, Russell2000, DowJones30, S&P500

— S&P500 تقریباً.-6.7 index points

— DowJones30 تقریباً. -90 index points

— Nasdaq100 تقریباً. 5 index points

— Russell2000 تقریباً. -0.7 index points

— NGAS تقریباً. 0.001 index points

این بدان معناست که اگر بین اتمام بازار امروز و باز شدن بازار در فردا تغییری رخ ندهد، قیمت بازشدن این نمادها باید تغییر کند.

تغییر سواپ معاملات مرتبط با تغییرات پایه با توجه به  نقاط ورود در نظر گرفته می‌شود. از مشتریانی که سفارشات شرطی و معاملات همراه با استاپ لاس نزدیک به قیمت‌های فعلی دارند، درخواست می‌شود که معاملات خود را در برابر تغییر در ارزش پایه تنظیم کنند. در غیر این صورت، سفارشات دارای استاپ لاس و شرطی طبق روال استاندارد اجرا می‌شوند.