اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

Rollover on China50, HK50, TNOTE 28 نوامبر 2023

28 نوامبر 2023

UPDATE:

مشتریان گرامی!امروز، تاریخ سررسید نمادهای China50, HK50, TNOTE تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شوند. سواپ‌ها عبارتند از:

– در نماد China50، سواپ برای معاملات خرید -40 پوینت و 40 پوینت سواپ برای معاملات فروش.
– در نماد HK50، سواپ برای معاملات خرید -81 پوینت و 81 پوینت سواپ برای معاملات فروش.
– در نماد TNOTE ، سواپ برای معاملات خرید -35 پوینت و 35 پوینت سواپ برای معاملات فروش.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

مشتریان گرامی!

مروز، تاریخ سررسید نمادهای تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شوند. سواپ‌ها عبارتند از China50, HK50, TNOTE.

– HK50 approx. 82 index points
– TNOTE approx. 0.40 USD
– China50 approx. 34 index points

این بدان معناست که اگر بین اتمام بازار امروز و باز شدن بازار در فردا تغییری رخ ندهد، قیمت بازشدن این نمادها باید تغییر کند.

تغییر سواپ معاملات مرتبط با تغییرات پایه با توجه به نقاط ورود در نظر گرفته می‌شود. از مشتریانی که سفارشات شرطی و معاملات همراه با استاپ لاس نزدیک به قیمت‌های فعلی دارند، درخواست می‌شود که