Rollover on China50, SOYBEAN 26 آوریل 2022

26 آوریل 2022

مشتریان گرامی!

امروز، تاریخ سررسید نمادهای China50, SOYBEAN تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شوند. سواپ‌ها عبارتند از:

– در نماد China50 ، سواپ برای معاملات خری 18 پوینت و -18 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد SOYBEAN ، سواپ برای معاملات خری 3350 پوینت و -3350 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

امروز، تاریخ سررسید نمادهای تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شونئ. سواپ‌ها عبارتند از China50, SOYBEAN

– China50 تقریباً. -16 index points

– SOYBEAN تقریباً. -30.50 index points

این بدان معناست که اگر بین اتمام بازار امروز و باز شدن بازار در فردا تغییری رخ ندهد، قیمت بازشدن این نمادها باید تغییر کند.

تغییر سواپ معاملات مرتبط با تغییرات پایه با توجه به  نقاط ورود در نظر گرفته می‌شود. از مشتریانی که سفارشات شرطی و معاملات همراه با استاپ لاس نزدیک به قیمت‌های فعلی دارند، درخواست می‌شود که معاملات خود را در برابر تغییر در ارزش پایه تنظیم کنند. در غیر این صورت، سفارشات دارای استاپ لاس و شرطی طبق روال استاندارد اجرا