اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

Rollover COFFEE, COCOA, SUGAR, COTTON 9 فوریه 2021

09 فوریه 2021

ه روز رسانی

امروز، تاریخ سررسید نمادهای تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شونئ. سواپ‌ها عبارتند از COFFEE, COCOA, SUGAR, COTTON

— COFFEE 205 برای معاملات فروش -205 برای معاملات خرید

— COCOA -151 برای معاملات فروش 151 برای معاملات خرید

— SUGAR -68 برای معاملات فروش 68 برای معاملات خرید

— COTTON 120 برای معاملات فروش -120 برای معاملات خرید_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ه روز رسانی

امروز، تاریخ سررسید نمادهای تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شونئ. سواپ‌ها عبارتند از COFFEE, COCOA, SUGAR, COTTON

— COFFEE تقریباً. 2.0 index points

— COCOA تقریباً. -146 index points

— SUGAR تقریباً. -0.65 USD

— COTTON تقریباً. 1.27 index points

این بدان معناست که اگر بین اتمام بازار امروز و باز شدن بازار در فردا تغییری رخ ندهد، قیمت بازشدن این نمادها باید تغییر کند.

تغییر سواپ معاملات مرتبط با تغییرات پایه با توجه به  نقاط ورود در نظر گرفته می‌شود. از مشتریانی که سفارشات شرطی و معاملات همراه با استاپ لاس نزدیک به قیمت‌های فعلی دارند، درخواست می‌شود که معاملات خود را در برابر تغییر در ارزش پایه تنظیم کنند. در غیر این صورت، سفارشات دارای استاپ لاس و شرطی طبق روال استاندارد اجرا می‌شوند.