اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

Rollover on DowJones30, Nasdaq100, S&P500, Russell2000 15 مارس 2023

15 مارس 2023

مشتریان گرامی!
امروز، تاریخ سررسید نمادهای DowJones30, Nasdaq100, S&P500, Russell2000, ASX200 تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شوند. سواپ‌ها عبارتند از:

– در نماد DowJones30، سواپ برای معاملات خرید -224 پوینت و 224 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد Nasdaq100، سواپ برای معاملات خرید -12825 پوینت و 12825 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد S&P500 ، سواپ برای معاملات خرید -323 پوینت و 323 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد Russell2000، سواپ برای معاملات خرید -149 پوینت و 149 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد ASX200 ، سواپ برای معاملات خرید -24 پوینت و 24 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

مشتریان گرامی!

در تاریخ 25اسفندماه از ساعت 00:30 تا 01:00 به وقت سرور، معاملات بر روی نمادهای DowJones30 Nasdaq100، S&P500 ،Russell2000 به صورت موقت بسته خواهد بود
امروز، تاریخ سررسید نمادهای تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شوند. سواپ‌ها عبارتند از DowJones30, Nasdaq100, S&P500, Russell2000, ASX200.
– DowJones30 approx. 225 index points

– Nasdaq100 approx. 123 index points

– S&P500 approx. 32 index points

– Russell2000 approx. 12.5 index points

– ASX200 approx. 25 index points

این بدان معناست که اگر بین اتمام بازار امروز و باز شدن بازار در فردا تغییری رخ ندهد، قیمت بازشدن این نمادها باید تغییر کند.

تغییر سواپ معاملات مرتبط با تغییرات پایه با توجه به نقاط ورود در نظر گرفته می‌شود. از مشتریانی که سفارشات شرطی و معاملات همراه با استاپ لاس نزدیک به قیمت‌های فعلی دارند، درخواست می‌شود که

معاملات خود را در برابر تغییر در ارزش پایه تنظیم کنند. در غیر این صورت، سفارشات دارای استاپ لاس و شرطی طبق روال استاندارد اجرا