اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

Rollover on DowJones30, Nasdaq100, S&P500, Russell2000, WTI, DXY 13 مارس 2024

14 مارس 2024

:UPDATE

مشتریان گرامی!امروز، تاریخ سررسید نمادهای DowJones30, Nasdaq100, S&P500, DXY, Russell2000, WTI تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شوند. سواپ‌ها عبارتند از:

– در نماد DowJones30، سواپ برای معاملات خرید -453 پوینت و -453 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد Nasdaq100، سواپ برای معاملات خرید -25000 پوینت و -25000 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد S&P500، سواپ برای معاملات خرید -650 پوینت و 650 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد DXY، سواپ برای معاملات خرید 367 پوینت و -367 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد Russell2000، سواپ برای معاملات خرید -240 پوینت و 240 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

– در نماد WTI، سواپ برای معاملات خرید 42 پوینت و -42 پوینت سواپ برای معاملات فروش.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
مشتریان گرامی!

در تاریخ 14 اسفندماه از ساعت 00:30 تا 01:00 به وقت سرور، معاملات بر روی نمادهای DowJones30, Nasdaq100، S&P500 ،Russell2000, WTI به صورت موقت بسته خواهد بود
مروز، تاریخ سررسید نمادهای تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شوند. سواپ‌ها عبارتند از DowJones30, Nasdaq100, S&P500, DXY, Russell2000, WTI.

– Nasdaq100 approx. 249 index points
– DowJones30 approx. 447 index points
– S&P500 approx. 63.8 index points
– Russell2000 approx. 23.8 index points
– WTI approx. -0.3 USD
– DXY approx. -0.390 USD

این بدان معناست که اگر بین اتمام بازار امروز و باز شدن بازار در فردا تغییری رخ ندهد، قیمت بازشدن این نمادها باید تغییر کند.

تغییر سواپ معاملات مرتبط با تغییرات پایه با توجه به نقاط ورود در نظر گرفته می‌شود. از مشتریانی که سفارشات شرطی و معاملات همراه با استاپ لاس نزدیک به قیمت‌های فعلی دارند، درخواست می‌شود که