اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

Rollover on FTSE100, DAX30, EuroStoxx50, CAC40, IBEX35, ITA40, ASX200, WTI, SUGAR, DXY 14 سپتامبر 2023

14 سپتامبر 2023

UPDATE:

مشتریان گرامی!امروز، تاریخ سررسید نمادهای FTSE100, DAX30, EuroStoxx50, CAC40, IBEX35, ITA40, ASX200, WTI, SUGAR, DXY تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شوند. سواپ‌ها عبارتند از:

–– در نماد FTSE100، سواپ برای معاملات خرید -60.5 پوینت و 60.5 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

–– در نماد DAX30، سواپ برای معاملات خرید -159 پوینت و 159 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

–– در نماد EuroStoxx50، سواپ برای معاملات خرید -310 پوینت و 310 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

–– در نماد CAC40، سواپ برای معاملات خرید -20.5 پوینت و 20.5 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

–– در نماد IBEX35، سواپ برای معاملات خرید -21 پوینت و 21 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

–– در نماد ITA40، سواپ برای معاملات خرید -50 پوینت و 50 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

–– در نماد ASX200، سواپ برای معاملات خرید -42 پوینت و 42 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

–– در نماد WTI، سواپ برای معاملات خرید 55 پوینت و -55 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

–– در نماد SUGAR، سواپ برای معاملات خرید -24 پوینت و 24 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

–– در نماد DXY، سواپ برای معاملات خرید 343 پوینت و -343 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

مشتریان گرامی!

مروز، تاریخ سررسید نمادهای تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شوند. سواپ‌ها عبارتند از FTSE100, DAX30, EuroStoxx50, CAC40, IBEX35, ITA40, ASX200, WTI, SUGAR, DXY.

– FTSE100 approx. 58.5 index points

– DAX30 approx. 156.0 index points

– EuroStoxx50 approx. 29.0 index points

– CAC40 approx. 19.0 index points

– IBEX35 approx. 20 index points

– ITA40 approx. 45 index points

– ASX200 approx. 41 index points

– WTI approx. -0.61 USD

– SUGAR approx. 0.26 USD

– DXY approx. -0.355 index points

این بدان معناست که اگر بین اتمام بازار امروز و باز شدن بازار در فردا تغییری رخ ندهد، قیمت بازشدن این نمادها باید تغییر کند.

تغییر سواپ معاملات مرتبط با تغییرات پایه با توجه به نقاط ورود در نظر گرفته می‌شود. از مشتریانی که سفارشات شرطی و معاملات همراه با استاپ لاس نزدیک به قیمت‌های فعلی دارند، درخواست می‌شود که