اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

Rollover on FTSE100, DAX30, Eurostoxx50, CAC40, IBEX35, ITA40, NGAS 18 June 2020

19 ژوئن 2020

 

به روز رسانی:

امروز، تاریخ سررسید نمادهای تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شونئ. سواپ‌ها عبارتند از FTSE100, DAX30, Eurostoxx50, CAC40, IBEX35, ITA40, NGAS :

— FTSE100 430 برای معاملات خرید; -430 برای معاملات فروش

— DAX30 300 برای معاملات خرید; -300 برای معاملات فروش

— Eurostoxx50 280 برای معاملات خرید; -280 برای معاملات فروش

— CAC40 385 برای معاملات خرید; -385 برای معاملات فروش

— IBEX35 62 برای معاملات خرید; -62 برای معاملات فروش

— ITA40 147 برای معاملات خرید; -147 برای معاملات فروش

— NGAS -90 برای معاملات خرید; 90 برای معاملات فروش

_____________________________________________________________
مشتریان عزیز!
تغییر می‌کند. تفاوت فعلی قیمت‌های آتی با شرایط تحویل متوالی به صورت زیر است
 FTSE100, DAX30, Eurostoxx50, CAC40, IBEX35, ITA40, NGAS در پایان روز معاملاتی تاریخ سررسی:

— FTSE100 تقریباً. -42 index points,

— GER30 تقریباً. -28,5 index points,

— Eurostoxx50 تقریباً. -28 index points,

— CAC40 تقریباً. -38 index points,

— IBEX35 تقریباً. -57 index points,

— ITA40 تقریباً. -140 index points,

— NGAS تقریباً. 0.086 USD.

این بدان معناست که اگر بین اتمام بازار امروز و باز شدن بازار در فردا تغییری رخ ندهد، قیمت بازشدن این نمادها باید تغییر کند.

تغییر سواپ معاملات مرتبط با تغییرات پایه با توجه به  نقاط ورود در نظر گرفته می‌شود. از مشتریانی که سفارشات شرطی و معاملات همراه با استاپ لاس نزدیک به قیمت‌های فعلی دارند، درخواست می‌شود که معاملات خود را در برابر تغییر در ارزش پایه تنظیم کنند. در غیر این صورت، سفارشات دارای استاپ لاس و شرطی طبق روال استاندارد اجرا می‌شوند.