اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

Rollover on Nasdaq100, DowJones30, S&P500, Russell2000 14 ژوئن 2023

14 ژوئن 2023

مشتریان گرامی!
مشتریان گرامی!امروز، تاریخ سررسید نمادهای Nasdaq100, DowJones30, S&P500, Russell2000 تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شوند. سواپ‌ها عبارتند از:– در
– در نماد Nasdaq100، سواپ برای معاملات خرید -18650 پوینت و 18650 پوینت سواپ برای معاملات فروش.
– در نماد DowJones30، سواپ برای معاملات خرید -294 پوینت و 294 پوینت سواپ برای معاملات فروش.
– در نماد S&P500، سواپ برای معاملات خرید -442 پوینت و 442 پوینت سواپ برای معاملات فروش.
– در نماد Russell2000 ، سواپ برای معاملات خرید -178 پوینت و 178 پوینت سواپ برای معاملات فروش.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
مشتریان گرامی!
مروز، تاریخ سررسید نمادهای تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شوند. سواپ‌ها عبارتند از Nasdaq100, DowJones30, S&P500, Russell2000
– Nasdaq100 approx. 185.25 index points

– DowJones30 approx. 300 index points

– S&P500 approx. 44.5 index points

– Russell2000 approx. 18.6 index points

این بدان معناست که اگر بین اتمام بازار امروز و باز شدن بازار در فردا تغییری رخ ندهد، قیمت بازشدن این نمادها باید تغییر کند.

تغییر سواپ معاملات مرتبط با تغییرات پایه با توجه به نقاط ورود در نظر گرفته می‌شود. از مشتریانی که سفارشات شرطی و معاملات همراه با استاپ لاس نزدیک به قیمت‌های فعلی دارند، درخواست می‌شود که