اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

Rollover S&P500, NASDAQ100, RUSSELL2000, DOWJONES30 16 سپتامبر 2020

17 سپتامبر 2020

به روز رسانی:

امروز، تاریخ سررسید نمادهای تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شونئ. سواپ‌ها عبارتند از S&P500, NASDAQ100, RUSSELL2000, DOWJONES30

— S&P500 105 برای معاملات فروش; -105 برای معاملات,

— NASDAQ100 1400 برای معاملات فروش; -1400 برای معاملات,

— RUSSELL2000 41 برای معاملات فروش; -41 برای معاملات,

— DOWJONES30 114 برای معاملات فروش; -114 برای معاملات.
__________________________________________________________________________________________
تغییر می‌کند. تفاوت فعلی قیمت‌های آتی با شرایط تحویل متوالی به صورت زیر است S&P500, NASDAQ100, RUSSELL2000, DOWJONES30

– S&P500 تقریباً. -9.8 index points

– NASDAQ100 تقریباً. -14 index points

– RUSSELL2000 تقریباً. -4.1 index points

– DOWJONES30 تقریباً. -120 index points

این بدان معناست که اگر بین اتمام بازار امروز و باز شدن بازار در فردا تغییری رخ ندهد، قیمت بازشدن این نمادها باید تغییر کند.

تغییر سواپ معاملات مرتبط با تغییرات پایه با توجه به  نقاط ورود در نظر گرفته می‌شود. از مشتریانی که سفارشات شرطی و معاملات همراه با استاپ لاس نزدیک به قیمت‌های فعلی دارند، درخواست می‌شود که معاملات خود را در برابر تغییر در ارزش پایه تنظیم کنند. در غیر این صورت، سفارشات دارای استاپ لاس و شرطی طبق روال استاندارد اجرا می‌شوند.