اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

Rollover WHEAT, SOYBEAN, CORN, NGAS 20 آوریل 2021

20 آوریل 2021

مشتریان گرامی!

به روز رسانی:

امروز، تاریخ سررسید نمادهای WHEAT, SOYBEAN, CORN, NGAS تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شوند. سواپ‌ها عبارتند از:

  • در نماد WHEAT، سواپ برای معاملات خرید -150 پوینت و 150 پوینت سواپ برای معاملات فروش.
  • در نماد SOYBEAN، سواپ برای معاملات خرید 1425 پوینت و -1425 پوینت سواپ برای معاملات فروش.
  • در نماد CORN، سواپ برای معاملات خرید 1450 پوینت و -1450 پوینت سواپ برای معاملات فروش.
  • در نماد NGAS، سواپ برای معاملات خرید -76 پوینت و 76 پوینت سواپ برای معاملات فروش.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

مشتریان گرامی!
امروز، تاریخ سررسید نمادهای تغییر می‌کند. مشتریانی که دارای معاملات باز هستند شامل سواپ می‌شونئ. سواپ‌ها عبارتند از WHEAT, SOYBEAN, CORN, NGAS

  • WHEAT تقریباً. 1.25 index points
  • SOYBEAN تقریباً. -14.75 index points
  • CORN تقریباً. -12 index points
  • NGAS تقریباً.  0.073 USD

این بدان معناست که اگر بین اتمام بازار امروز و باز شدن بازار در فردا تغییری رخ ندهد، قیمت بازشدن این نمادها باید تغییر کند.

تغییر سواپ معاملات مرتبط با تغییرات پایه با توجه به  نقاط ورود در نظر گرفته می‌شود. از مشتریانی که سفارشات شرطی و معاملات همراه با استاپ لاس نزدیک به قیمت‌های فعلی دارند، درخواست می‌شود که معاملات خود را در برابر تغییر در ارزش پایه تنظیم کنند. در غیر این صورت، سفارشات دارای استاپ لاس و شرطی طبق روال استاندارد اجرا می‌شوند.