تغییر زمان در استرالیا

04 آوریل 2022

مشتریان گرامی،

لطفا توجه داشته باشید که با توجه به تغییرات زمانی در استرالیا، از تاریخ 03.04.2022 ساعات معاملاتی نمادهای زیر عبارتند از:

  • ASX200 – 03:05 – 9:30, 10:15 – 24:00 (EEST)

لطفا توجه داشته باشید که این برنامه فقط برای اطلاعات شما در نظر گرفته شده است و ممکن است تغییر کند.