ربات‌های معاملاتی

حساب افتتاح کنید و به دیتا بیس بزرگی از ربات‌های معاملاتی دسترسی پیدا کنید

معاملاتی فارکس به همراه بررسی‌ها اثر بخشی‌های آن ها دسترسی یابید.

کلیه اکسپرت‌ها در شرایط بازار واقعی آزمایش شده و جزئی از بزرگترین پایگاه داده ربات های تجاری موجود است.

نام حداقل اندازه حساب 6 ماه سود بدست آورید حداکثر افت کار
BADX v1 $2000 624% 43% دانلود
Setka Trader 1.6 $2000 583% 87% دانلود
Momentum Elder $1000 575% 32% دانلود
Calypso $2000 427% 70% دانلود
MACD-Pattern $1000 377% 27% دانلود
Swan 3MA $7000 211% 92% دانلود
Cobra ver 1.0 $2000 207% 44% دانلود
breadandbutter $4000 196% 79% دانلود
Golden Profit AUTO $2000 163% 52% دانلود
2Alir $2000 134% 92% دانلود
Ilan1.6Dynamic $1000 113% 34% دانلود
Ema 6.12 $2000 99% 64% دانلود
TSD $1000 96% 33% دانلود
Dynamic-7 $2000 96% 81% دانلود
Bunny $2000 93% 60% دانلود
GMartin Trader $5000 80% 50% دانلود
FrBestExp02.7 $5000 62% 62% دانلود
FD ALL PAIR $2000 61% 32% دانلود
Back v1 $2000 55% 25% دانلود
UltimateBot 1.4 $2000 54% 27% دانلود
Adjustable MA first $2000 50% 31% دانلود
Phoenix $2000 46% 47% دانلود
4hr Trader $2000 44% 17% دانلود
FiddlerEA 1.1 $2000 43% 91% دانلود
Double Ilan $2000 43% 74% دانلود
Avangard 1. 0 $5000 40% 17% دانلود
Enigma Pro Lite $1000 36% 15% دانلود
Shift $1000 35% 68% دانلود
CAP Ichimoku EA $2000 33% 18% دانلود
Dark Venus $2000 33% 25% دانلود
Frac $2000 30% 13% دانلود
Sovetnik ProfitGear $2000 28% 7% دانلود
3way2win v1 $2000 27% 13% دانلود
FxbrokerbusterV1.0 $4000 26% 47% دانلود
Ilan 2.0 $5000 24% 12% دانلود
LiveRSI $2000 24% 25% دانلود
Persistant Anti $2000 23% 25% دانلود
bb 0.1 $2000 23% 21% دانلود
SilverTrendTrading $5000 18% 65% دانلود
ATR Traller $2000 18% 26% دانلود
Bulls v1 $2000 18% 3% دانلود
ReticoloFX $2000 16% 14% دانلود
ReticoloFX Ring $2000 16% 14% دانلود
BoliBands&Envelop $2000 16% 7% دانلود
Breakthrough_BB $2000 15% 30% دانلود
Bull Dozer $2000 14% 18% دانلود
Mr Garlik $4000 13% 16% دانلود
3MA Signal1 $5000 11% 18% دانلود
MyPickyBreakout $2000 10% 45% دانلود
Quant Strategy EA $1000 7% 28% دانلود

اکسپرت‌ها توسط AMarkets طراحی نشده اند. آنها از بین افراد موجود در اینترنت انتخاب شده اند.  این شرکت اثربخشی آنها را تضمین نمی کند و در هنگام استفاده از این سیستم ها هیچگونه مسئولیتی در قبال نتیجه معاملاتی نخواهد داشت

اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای Android

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای iOS

رتبه بندی برنامه