اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه
trading_robotstrading_robots-desktoptrading_robots-tablettrading_robots-mobiletrading_robots-small_mobile

ربات‌های معاملاتی

حساب افتتاح کنید و به دیتا بیس بزرگی از ربات‌های معاملاتی دسترسی پیدا کنید

معاملاتی فارکس به همراه بررسی‌ها اثر بخشی‌های آن ها دسترسی یابید.

کلیه اکسپرت‌ها در شرایط بازار واقعی آزمایش شده و جزئی از بزرگترین پایگاه داده ربات های تجاری موجود است.

نام وجه واریز پیشنهادی 6 ماه سود بدست آورید حداکثر افت کار
BADX v1 $2,000 624% 43% دانلود
Setka Trader 1.6 $2,000 583% 87% دانلود
Momentum Elder $1,000 575% 32% دانلود
Calypso $2,000 427% 70% دانلود
MACD-Pattern $1,000 377% 27% دانلود
Cobra ver 1.0 $2,000 207% 44% دانلود
breadandbutter $4,000 196% 79% دانلود
Golden Profit AUTO $2,000 163% 52% دانلود
2Alir $2,000 134% 92% دانلود
Ilan1.6Dynamic $1,000 113% 34% دانلود
Ema 6.12 $2,000 99% 64% دانلود
TSD $1,000 96% 33% دانلود
Dynamic-7 $2,000 96% 81% دانلود
Bunny $2,000 93% 60% دانلود
GMartin Trader $5,000 80% 50% دانلود
FrBestExp02.7 $5,000 62% 62% دانلود
FD ALL PAIR $2,000 61% 32% دانلود
Back v1 $2,000 55% 25% دانلود
UltimateBot 1.4 $2,000 54% 27% دانلود
Adjustable MA first $2,000 50% 31% دانلود
Phoenix $2,000 46% 47% دانلود
4hr Trader $2,000 44% 17% دانلود
Double Ilan $2,000 43% 74% دانلود
Avangard 1. 0 $5,000 40% 17% دانلود
Shift $1,000 35% 68% دانلود
CAP Ichimoku EA $2,000 33% 18% دانلود
Frac $2,000 30% 13% دانلود
Sovetnik ProfitGear $2,000 28% 7% دانلود
3way2win v1 $2,000 27% 13% دانلود
FxbrokerbusterV1.0 $4,000 26% 47% دانلود
Ilan 2.0 $5,000 24% 12% دانلود
LiveRSI $2,000 24% 25% دانلود
Persistant Anti $2,000 23% 25% دانلود
bb 0.1 $2,000 23% 21% دانلود
Bulls v1 $2,000 18% 3% دانلود
ATR Traller $2,000 18% 26% دانلود
SilverTrendTrading $5,000 18% 65% دانلود
ReticoloFX $2,000 16% 14% دانلود
BoliBands&Envelop $2,000 16% 7% دانلود
ReticoloFX Ring $2,000 16% 14% دانلود
Breakthrough_BB $2,000 15% 30% دانلود
Bull Dozer $2,000 14% 18% دانلود
Mr Garlik $4,000 13% 16% دانلود
3MA Signal1 $5,000 11% 18% دانلود
MyPickyBreakout $2,000 10% 45% دانلود
Quant Strategy EA $1,000 7% 28% دانلود

اکسپرت‌ها توسط AMarkets طراحی نشده اند. آنها از بین افراد موجود در اینترنت انتخاب شده اند.  این شرکت اثربخشی آنها را تضمین نمی کند و در هنگام استفاده از این سیستم ها هیچگونه مسئولیتی در قبال نتیجه معاملاتی نخواهد داشت