اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه
دانلود

معاملات در صورتی که پارامتر ضریب را به عنوان سرمایه گذار تنظیم کنم، چگونه کپی خواهند شد؟

هنگام کپی کردن معاملات، در محاسبه حجم، هم ضریب و هم اندازه واریزی معامله‌گر و سرمایه گذار درنظر گرفته می‌شود.
فرض کنید یک معامله‌گر مبلغ 1000 دلار امریکا واریز کرده است، در حالی که سرمایه‌گذار 300 دلار امریکا واریز کرده است.
اگر سرمایه گذار، استراتژی معامله‌گر را با استفاده از ضریب استاندارد «1» کپی کند، در این صورت، 1 لات معامله به صورت 0.3 لات به حساب سرمایه‌گذار کپی خواهد شد.

اگر سرمایه‌گذار مقدار ضریب را «2» تنظیم کند، آنگاه معامله با حجمی برابر 0.6 لات کپی خواهد شد و اگر ضریب «0.5» باشد، حجم معامله کپی شده 0.15 لات خواهد بود.
اگر واریزی معامله‌گر و سرمایه گذار برابر باشد، آنگاه حجم معاملات کپی شده با ضریب استاندارد «1» برابر حجمی خواهد بود که در حساب معامله‌گر است.

پاسخ سؤال شما یافت نشد؟

لطفا از راه دلخواه خود با پشتیبانی ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید