اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه
دانلود

ممکن است یک سرمایه‌گذاری به‌دلیل Stop Out بسته شود. درصورتی که نسبت ایکوئیتی سرمایه به مارجین بیان شده درصدی کمتر از سطح Stop Out باشد، در این صورت بسته شدن اجباری معاملات باز بدون رضایت و هرگونه اخطار قبلی به سرمایه گذار می‌باشد.

مقدار Stop Out برای سرمایه‌گذاری به میزان 20٪ تعیین شده است.

پاسخ سؤال شما یافت نشد؟

لطفا از راه دلخواه خود با پشتیبانی ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید