برای شروع معاملات در آمارکتس به چه مقدار سرمایه نیاز است؟