آیا استفاده از اکسپرت‌های معاملاتی برای انجام معاملات مجاز است؟