اگر مشتری بعد از ثبت نام سریعاً به لیست اعضای من اضافه نشود چه باید کرد؟

اگر مشتری هنوز هیچ معامله‌ای را انجام نداده باشد، به آدرس support@amarkets.com ایمیل ارسال کنید و در قسمت موضوع بنویسید«مشتری به لیست اعضا اضافه نشده است» و در متن ایمیل نام و شماره والت خود و مشتری را ذکر کنید.

اگر مشتری معاملعه‌ای را انجام داده باشد باید حسابی جدید را با استفاده ازکد همکاری شما افتتاح کند.

پاسخ سؤال شما یافت نشد؟

لطفا از راه دلخواه خود با پشتیبانی ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید