مدارک شناسایی من آپلود نشده‌اند، چه کاری باید انجام دهم؟

به کارشناسان ما به آدرس support@amarkets.com ایمل ارسال کنید و در قسمت موضوع بنویسید: «نمی‌توانم مدارک شناسایی را آپلود کنم» و در متن آن شماره والت خود و عکس‌های مورد نیاز را ارسال کنید

پاسخ سؤال شما یافت نشد؟

لطفا از راه دلخواه خود با پشتیبانی ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید