اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

همه استراتژی های جدید ایجاد شده به طور خودکار به رتبه بندی استراتژی اضافه می شوند. سایر کاربران پلتفرم می توانند آمار استراتژی شما را ببینند و برای سرمایه گذاری روی آن تصمیم گیری کنند.

انتشار به این معنی نیست که سایر کاربران جزئیات معاملات شما را خواهند دید. آنها فقط آمار استراتژی را خواهند دید.

پاسخ سؤال شما یافت نشد؟

لطفا از راه دلخواه خود با پشتیبانی ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید