وجوه مشتریان در کجا نگهداری می‌شود؟

آمارکتس حداکثر توجه خود را روی امنیت سرمایه مشتریان خود قرار می‌دهد. حساب مشتریان از حساب شرکت کاملاً مجزا است و از سرمایه آنها اکثراً درحساب‌های معتبر همراه با نقدینگی بانک‌های اروپایی و آمریکایی نگه داری می‌شود.

پاسخ سؤال شما یافت نشد؟

لطفا از راه دلخواه خود با پشتیبانی ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید