اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

توافقنامه مشتری

این توافق («توافقنامه») شرایط و ضوابط حاکم برحساب شما در شرکت آمارکتس با مسئولیت محدود (“AMarkets”)، و کلیه CFDها (همانطور که در زیر شرح داده شده) و سایر فعالیت‌ها در آن حساب را شرح می‌دهد. در این توافقنامه، مشتری امضاءکننده با عنوان «مشتری» یا «شما» مورد خطاب قرار خواهند گرفت.

 

1. توجه

شرایطی که در این توافقنامه با حروف بزرگ نوشته شده‌ اما شرح داده نشده‌اند را می‌توان در وبسایت آمارکتس، به آدرس https://theamarkets.com یافت.

 

2. خدمات ارائه شده

پیروِ شرایط و ضوابط این توافقنامه و مشروط به پذیرش درخواست مشتری مبنی بر افتتاح یک حساب در AMarkets ، شرکت AMarkets یک یا چند حساب را به نام مشتری نگه خواهد داشت و تراکنش‌هایی که توسط مشتری یا به نیابت از وی به‌صورت نقدی یا فیزیکی در بازارهای بین‌المللی فرابورس در قبال قراردادهای مختلف بر روی ابزارهایی مانند ارزها، سهام، اوراق بدهی، شاخص‌ها و کالاها («CFDها») براساس نرخ پرداخت شده‌اند را خواهد خرید، و چنین خدمات و کالاهایی که AMarkets هراز گاهی در آینده، به صلاحدید خود، مشخص می‌کند را در دسترس قرار خواهد داد.

کلیه CFDها و سایر فعالیت‌های انجام شده بین AMarkets و مشتری مطابق با شرایط این توافقنامه کنترل می‌شوند، مگر آنکه صریحاً و به صورت کتبی خلاف آن اعلام شده باشد، مانند اصلاحات گاه به گاه آن (از جمله، سیاست‌ها و روش‌های معاملاتی AMarkets، ولی نه محدود به آنها، که در ادامه به‌صورت ضمیمه پیوست می‌شوند).

 

3. نمایندگی‌ها و ضمانت‌ها

از این تاریخ، از تاریخ هر یک از CFD و سایر فعالیت‌های حساب مشتری و هر تاریخی که بیانیه افشای ریسک AMarkets گزارش شود یا در سیاست‌ها و روش‌های معاملاتی آن تجدید نظری صورت بگیرد، به‌روز رسانی یا اصلاح شود، مشتری نماینده و ضامن AMarkets می‌شود و به نفع AMarkets می‌پذیرد که:

3.1 اگر مشتری یک فرد معمولی باشد، فردی عاقل، دارای سن قانونی (18 سال) و صلاحیت قانونی است؛

3.2 اگر مشتری یک فرد معمولی نباشد، (i) طبق موازین و قوانین قابل اجرا در حوزه قضایی آن سازمان، مشتری شناخته شده و اعتبار می‌گیرد؛ (ii) تسلیم و اجرای این توافقنامه و کلیه CFDها و سایر فعالیت‌های ذکر شده در اینجا و اجرای کلیه تعهدات ذکر شده در این توافقنامه و کلیه CFDها و سایر فعالیت‌های بیان شده در اینجا طبق مقررات از سوی مشتری مجاز شمرده شده‌اند؛ و (iii) هر فردی که این توافقنامه و کلیه CFDها و سایر فعالیت‌های ذکر شده در اینجا را تسلیم و اجرا کند عملکرد وی به نمایندگی از سوی مشتری خواهد بود؛

3.3 تسلیم و اجرای این توافقنامه و کلیه CFDها و سایر فعالیت‌های ذکر شده در اینجا توسط مشتری، و اجرای تمامی تعهدات مشتری که در این توافقنامه ذکر شده‌اند و تمامی CFDها و سایر فعالیت‌های ذکر شده در اینجا، هیچگونه قانون، مقررات، قواعد، احکام، اساسنامه، آیین‌نامه یا سیاست قابل اجرا مربوط به مشتری را نقض نخواهند کرد؛

3.4 مشتری ذینفع کامل حساب مشتری خواهد بود. مشتری در AMarkets حق نداشته و نخواهد داشت بدون رضایت کتبی شرکت از حساب مشتری به کسی وثیقه اعطا کند (به جز وثیقه‌های اعطا شده به AMarkets که در ادامه ذکر می‌شوند). مشتری ذینفع کامل تمامی وثیقه‌ها خواهد بود و بدون رضایت کتبی AMarkets حق اعطای هیچگونه وثیقه ثانوی به هیچ کس را نخواهد داشت (به جز وثیقه‌های اعطا شده به AMarkets که در ادامه ذکر می‌شود). به منظور انجام عملیات واریز یا برداشت، نامی که روی حساب معاملاتی AMarkets است باید با نامی که روی حساب مؤسسه مالی دیگر است مطابقت دقیق داشته باشد؛

3.5 مشتری باید کلیه مدارک را به موقع اجرا و تسیلم کند، همه نظرات را به اطلاع برساند، همه را ثبت کند و اقداماتی که AMarkets، به صلاحدید خود، اثبات آنها را لازم یا ضروری بداند را انجام دهد یا هر حق وثیقه‌ای را به نفع AMarkets تمام کند یا درخصوصِ وثیقه‌های ثانوی از منافع AMarkets محافظت کند؛

3.6 مشتری مفاد مندرج در این توافقنامه را خوانده و دریافته است، مفادی از جمله، بیانیه افشای ریسک AMarkets، سیاست‌ها و روش‌های معاملاتی آن، ولی نه محدود به آنها، هرگاه این توافقنامه اصلاح شود مشتری باید آن را مجدداً مطالعه کند. مشتری تأثیری بر عملیات افتتاحی حساب مشتری نخواهد داشت مگر در صورتی که توافقنامه اصلاح شده AMarkets را بداند، و مشتری می‌پذیرد که عملاً در عملیات افتتاحی فرض بر این باشد که در زمان انجام آن عملیات افتتاحی توافقنامه اصلاح شده AMarkets را مطالعه و درک کرده است؛

3.7 مشتری می‌پذیرد که در سیستم معاملاتی دموی موجود در وبسایت شرکت معامله کند، و قبول می‌کند که AMarkets به صلاحدید خود، می‌تواند اجازه انجام هرگونه معامله واقعی در حساب مشتری را رد کند تا زمانی که معاملات وی، تنها به تشخیص AMarkets، در سیستم معاملاتی دمو کاملاً رضایت‌بخش بوده باشند؛

3.8 مشتری می‌پذیرد که تمام قوانین موجود را رعایت کند. مشتری نباید از حساب شخصی خود در AMarkets برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی استفاده کند؛

3.9 مشتری شهروند و یا مقیم کشورهایی که فهرست آنها در وبسایت شرکت در بخش محدودیت‌های کشوری آمده است، نباشد؛

3.10 کلیه اطلاعات ارائه شده به AMarkets توسط مشتری، از جمله اطلاعات در مورد تجربیات معاملاتی و پیچیدگی‌های سرمایه‌گذاری وی، درست، صحیح و کامل است، و بی‌درنگ AMarkets را از وجود هرگونه تغییر در آن اطلاعات مطلع خواهد کرد؛

3.11 اگر شرکت متوجه شود که داده‌های شخصی مشتری که قبلاً ارائه شده است نادرست یا گمراه‌ کننده است، شرکت حق دارد تا زمانی که داده‌ های صحیح ارائه شود، کلیه عملیات معاملاتی و/یا غیر معاملاتی در حساب‌ های معاملاتی و کیف پول مشتری را به حالت تعلیق درآورد. علاوه بر این، شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که به طور موقت دسترسی مشتری به کابین شخصی را تا تکمیل فرآیند تأیید مسدود کند؛

3.12 در صورتی که دسترسی مشتری به کابین شخصی مسدود شود، مشتری متعهد می شود که تمام اقدامات لازم را برای رفع دلایل مسدود شدن حساب انجام دهد. اگر مشتری ظرف 30 (سی) روز از لحظه مسدودسازی اقدامات لازم را انجام ندهد، شرکت حق دارد تمام وجوه مشتری را از حساب‌های معاملاتی و/یا کیف پول وی حذف کند. اگر مشتری تمام اسناد لازم برای رفع انسداد کابین شخصی را پس از دوره سی (30) روزه ارائه کند، شرکت به صلاحدید خود این حق را دارد که وجوه کسر شده قبلی را به حساب‌های معاملاتی و/یا کیف پول مشتری بازگرداند؛

3.13 ریسک سرمایه که یکی از بخش‌های درخواست‌های مشتری است، بلافاصله و به محض اینکه بودجه واریزی وی از آن ریسکِ سرمایه بیشتر باشد باید به حالت صعودی اصلاح شود.

 

4. مدارک نظارتی

مدارک نظارتی زیر بخش مکمل این توافقنامه را تشکیل می‌دهند:

 

5. شرایط مارجین

در AMarkets مشتری باید مقدار مارجین را فراهم کرده و به صورت نقد یا هر شکل دیگری، و با محدودیت‌هایی که AMarkets، به صلاحدید خود، هر از گاهی درخواست می‌کند، نگه دارد. حساب مشتری تحت کنترل AMarkets خواهد بود. AMarkets هر زمانی می تواند شرایط مارجین را، بدون اطلاع قبلی به مشتری، تغییر دهد، و برای مارجین اضافی اخطار دهد («اخطار ترمیم ودیعه») هر زمان (X) که تراز مارجین مشتری از حداقل مارجین مورد نیازِ AMarkets که به آن حساب اعمال کرده است، پایین‌تر باشد؛ و (y) که AMarkets، به صلاحدید خود، احساس کند که انجام چنین کاری عاقلانه است. مطابق با پاراگراف 8، AMarkets می‌تواند در هر زمانی حساب مشتری را (منحل) تسویه کند. AMarkets می‌تواند بدون اطلاع وی سپرده را از حساب مشتری خارج کند: (X) تا اطمینان حاصل کند که مارجین ارسال شده برابر یا بیشتر از مارجین مورد نیاز است؛ و (y) تاهرگونه تعهد پرداختی به AMarkets، از جمله کمیسیون‌ها، هزینه‌ها و دستمزدها در خصوصِ حساب مشتری را برآورده کند. در صورتی که مشتری دستور فروش مارجین، وثیقه، CFD یا سایر اموال را به AMarkets دهد و AMarekts نتواند آن مارجین، وثیقه، CFD یا سایر اموال را به خریدار تحویل دهد چرا که مشتری نتوانسته است آنها را به AMarkets تحویل دهد، AMarkets می‌تواند مارجین، وثیقه، CFD یا اموال لازم را قرض گرفته یا خریداری کند تا بتواند آنها را تحویل دهد، و بدین وسیله مشتری قبول می‌کند و ضمانت می‌کند که AMarkets را از هرگونه دردسر، ادعا، خسارت، ضرر، مخارج و هزینه‌ها، از جمله هزینه‌های وکلا که ممکن است بر AMarkets تحمیل شود، مصون نگه دارد.

در صورت مشاهده ارتباط و وابستگی بین حساب‌های مشتریان مختلف، یعنی، یک استراتژی معاملاتی عیناً مشابه و/یا IP آدرس‌های همانند، شرکت حق دارد حساب‌های معاملاتی آن مشتریان را یک حساب بداند و شرایط مارجین را مطابق با کل بودجه آن حساب‌ها و مطابق با شرایط معاملاتی شرکت تغییر دهد.

 

6. توافقنامه اوراق بهادار

برای تضمین بدهی‌ها یا دیگر اوراق قرضه که هر زمان، بدون محدودیتی، مشتری به AMarkets بدهکار است، از جمله، (i) بدهی یا دیگر اوراق قرضه زیر دِین هر حساب، CFD، یا هر امر دیگری در AMarkets؛ یا (ii) هر بدهی یا سایر اوراق قرضه که ناشی از ضمانت مشتری هر یک از حساب‌ها، CFD یا هر امر دیگر در AMarkets باشد، بدین‌وسیله مشتری قول واگذاری و اختصاص بهره اوراق و حق تسویه را به AMarkets می‌دهد، در مقابلِ:

(i) همه حساب‌های مشتریان در AMarkets؛ (ii) تمامی قراردادها، وجوه نقد، اوراق بهادار و سایر اموال موجود در حساب مشتری در AMarkets یا تحویل داده شده یا نشده توسط مشتری به AMarkets به‌منظور محافظت از بدهی‌ها یا دیگر اوراق قرضه یا با هر هدفی در تملک یا کنترل AMarkets است (از جمله به امانت)؛ و (iii) تمامی محصولات و عواید ذکر شده در بالا ((i)، (ii) و (iii) همگی «وثیقه» نامیده می‌شوند). AMarkets هر زمان، به صلاحدید خود، و بدون تقاضا یا اطلاع قبلی، می‌تواند همه یا بخشی از وجوه نقدی را برای آن بدهی‌ها یا دیگر اوراق قرضه درخواست کند (یا درخواست فروش یا خرید هریک از CFDها، اوراق بهادار یا سایر اموال یا درآمد حاصل از آنها را ارائه دهد)، علیرغم اینکه آن بدهی‌ها یا اوراق قرضه در حسابی غیر از آن حسابی که وجه نقد، CFDها، اوراق بهادار یا اموال دیگر در آن نگهداری یا تولید شده، پدید آمده باشند. AMarkets حق فروش، گرو گذاشتن، رهن مجدد، تخصیص، سرمایه‌گذاری کردن، ترکیب و یا استفاده از هر وثیقه‌ای که نگه می‌دارد را دارد (از جمله، ولی نه محدود به، استفاده از CFDها به عنوان وثیقه برای وام‌دهی به AMarkets) فارغ از هرگونه ادعا یا حق طبیعی مشتری، از جمله – حق صاحب سهم یا حق بازخرید از سوی مشتری و ثبت هر وثیقه‌ای به نام AMarkets، مسئول آن یا مالک اسمی سهم. هرگونه ناکامی از سوی AMarkets در اجرای حقوقِ خود – اِعراض از آن حقوق از سوی AMarkets محسوب نمی‌شود. قطعاً AMarkets برای مشتری در حکم وکیل است و تام الاختیار است که بدون اطلاع به مشتری، هر مدرکی را اجرا و تسلیم کند، اطلاع دهد و هرگونه اقدامی را از طرف مشتری انجام دهد، از جمله، اجرا، تسلیم و ثبت صورت‌های مالی، که AMarkets برای ارائه یا محافظت از منافع خود در خصوص وثیقه‌ها ضروری می‌داند. در صورتی که AMarkets بر این باور باشد که آن وثیقه‌ها – یا سایر اوراق قرضه به AMarkets، نتوانند بدهی‌ها، از جمله اوراق قرضه برای تهیه مارجین که طبق پاراگراف 5 در ادامه ذکر می‌شود، را برآورده سازند، مشتری باید به محض درخواست، کل کسری آن را فوراً پرداخت کند.

 

7. موعد پرداخت؛ تمدید مهلت پرداخت؛ تحویل

در صورتی که تراکنش‌ها به صورت فیزیکی تحویل داده شوند، دستور پرداخت پوزیشن‌های باز حتماً باید حداقل دو (2) روز کاری قبل از تاریخ پرداخت داده شوند. در غیاب دستور مشتری به AMarkets مبنی بر تحویل، متوازن سازی، یا تمدید مهلت پرداختِ پوزیشن‌های باز، AMarkets اختیار تام در تحویل، تمدید مهلت پرداخت یا متوازن سازی همه یا بخشی از آن پوزیشن‌های بازِ حساب مشتری را، به صلاحدید AMarkets، به مسئولیت خودِ مشتری دارد.

وجوه مالی باید به بانکی تحویل داده شوند که توسط خریدار مشخص شده است در شهری بزرگ از شهرهای کشوری که اینگونه وجوهات مالی در آنجا پول رایج قانونی هستند. مگر اینکه AMarkets و مشتری برخلاف آن به توافق کتبی رسیده باشند، وجوهات مالی باید از طریق حواله قابل انتقال باشند. AMarkets می‌تواند تا قبل از ساعت 12:30 به وقت گرینویچ هر روزی قبل از موعد پرداخت بدهی از مشتری درخواست کند بدهی را پرداخت کند و توسط AMarkets قابل پرداخت به مشتری در آن روز باشد. AMarkets و مشتری باید دستورالعمل‌های معتبر پرداخت را رد و بدل کنند، بکار بگیرند، و به صورت دوره‌ای به روزرسانی و تأیید کنند. بودجه کافی برای تحویل گرفتن یا مدارک لازم واگذاری باید در تملک AMarkets باشد. اگر دستورالعمل‌ها، – وجوهات و مدارک طی مدت مشخص شده به دست AMarkets نرسد، AMarkets می‌تواند، به صلاحدید خود و بدون اطلاع به مشتری، پوزیشن‌های باز مشتری را در موقعیت معکوس قرار دهد، مهلت پرداخت پوزیشن‌های باز مشتری را به زمان پرداخت دیگری تمدید کند، یا طبق شرایط و با هر روشی که به نظر AMarketst منطقی است، و به صلاحدید خود، از طرف مشتری تحویل بگیرد. شرایط و/یا روش‌های تحویل گرفتن، معکوس کردن، یا تمدید کردن مهلت پرداخت پوزیشن‌های بازِ مشتریان با توجه به تراز موجود در حساب آنها برای مشتریان متفاوت است.

 

8. تسویه حساب‌ها و کسر موجودی

در صورتِ: (a) در صورت عدم پرداخت (b) مارجین ناکافی، یا اراده AMarkets بر اینکه وثیقه‌های پرداخت شده به منظور محافظت از حساب مشتری، صرف‌نظر از قیمت فعلی بازار، برای ایمن‌سازی حساب مشتری کافی نیستند؛ یا (c) هر وضعیت و اتفاقی که به نظر AMarkets، و به صلاحدید خود، برای محافظت خود مناسب هستند، AMarkets می‌تواند، به صلاحدید خود، هر کدام از اقدامات زیر را انجام دهد: (1) تعهداتی که مشتری در قبال AMarkets دارد را (یا مستقیم یا با ضمانت و تضمین) از بودجه یا دارایی مشتری که در دست و یا تحت کنترل AMarkets است، برآورده سازد؛ (2) فروش یا خرید همه یا بخشی از CFDها و اوراق بهادار یا سایر دارایی‌هایی که برای مشتری حفظ و نگهداری می‌شوند؛ و (3) ابطال همه یا بخشی از سفارش‌های برجسته یا CFDها یا سایر اقدامات و تعهداتی که توسط مشتری یا به نیابت از وی داده شده‌اند.

هریک از اقدامات فوق را می‌توان بدون درخواست مارجین یا درخواست مارجین اضافه انجام داد، بدون اطلاع قبلی در ارتباط با فروش یا خرید یا اطلاعیه‌های دیگر به مشتری، به نمایندگی‌های قانونی مشتری، وراث، مأموران اجرایی، مدیر، معتمدان، ذینفعان، جانشینان یا صرف‌نظر از اینکه منافع مالکیت انفرادی باشد یا با دیگران مشترک باشد، می‌توان انتقال داد. هرگونه درخواست یا اطلاعیه فروش قبلی، یا خرید، هیچگاه و هیچ زمانی نباید منجر به چشم پوشی از حق فروش یا خریدِ بدون درخواست یا اطلاعیه AMarkets که در بالا ذکر شد، شود. در تسویه پوزیشن‌های خرید و پوزیشن‌های فروش، AMarkets می‌تواند، به صلاحدید خود، در همان پرداخت موقعیت معکوس ارائه دهد یا می‌تواند به منظور ایجاد اسپرد، پوزیشن‌های خرید یا پوزیشن‌های فروش تازه‌ای را شروع کند یا می‌تواند از تشخیص AMarkets برخوردار شود که شاید توصیه کند از پوزیشن‌های موجود در حساب مشتری محافظت کرده یا آنها را ارزان کند.

هر خرید یا فروشی را می‌توان طبق تشخیص AMarkets و به صلاحدید آن به صورت بین- بانکی، بدون نسخه یا سایر بازار ارزهایی که معمولا محل انجام چنین فعالیت‌هایی هستند یا در یک مزایده عمومی یا فروش خصوصی انجام داد، و AMarkets می‌تواند تمام یا بخشی از آن را که بدون حق بازخرید است خریداری کند. به محض درخواست از سوی AMarkets که پس از یک آخر هفته یا تعطیلاتی، علامتی در بازار منتج به کسری شده باشد مشتری صرفاً مسئول پرداخت آن کسری موجودی در حساب مشتری خواهد بود. در چنین مواردی، در هنگام تسویه تمام یا بخشی از آن توسط AMarkets یا توسط مشتری، مشتری مسئول کسری‌های باقیمانده در حساب مشتری خواهد بود. در صورتی که عواید حاصل از تسویه برای پرداخت همه بدهی‌ها به AMarkets کافی نباشد، مشتری به محض درخواست بی‌درنگ باید کل مبلغ آن کسری را پرداخت کند، به همراه باقی کسری‌ها و بدهی‌های پرداخت نشده‌ مشتری، از جمله، ولی نه محدود به ، تمامی هزینه‌های اجرا و جمع‌آوری، مثل، هزینه‌های وکلا، هزینه‌های شاهد و مخارج سفر، بهره آن کسری و بدهی‌ها، ولی نه محدود به آنها، با نرخی برابر با سه (3) درصد بالاتر از اولین نرخ رایج در بانک اصلی AMarkets یا بالاترین نرخ بهره‌ای که طبق قانون مجاز است، هرکدام پایین‌تر باشد. در صورتی که AMarkets متحمل مخارجی غیر از مخارج جمع‌آوری کسورات شود، در خصوصِ حساب مشتری، مشتری پذیرفته است که آن مخارج را پرداخت کند.

 

9. هزینه‌ها

از طریق اسپردِ خرید/فروش و/ یا کمیسیون‌ها، به خدمات AMarkets پول پرداخت می‌شود. AMarkets می‌تواند کمیسیون کارگزاری و هزینه‌های اضافی بانکی مانند انتقالات حواله‌ای، کمیسیون واریز/ برداشت را مطالبه کند. AMarkets حق مطالبه هزینه‌هایش را در هر زمانی و بدون اطلاع محفوظ داشته است. هزینه‌ها در حال حاضر نه، ولی در آینده احتمالاً شامل هزینه‌های پرداخت، هزینه‌های ابطال سفارش،‌ هزینه‌های نقل و انتقالات حساب، هزینه‌های سفارش تلفنی یا هزینه‌های تحمیل شده از سوی آژانس‌های بین‌بانکی، بانک، قرارداد، بازار یا سایر ناظران یا سازمان‌های خودنظارتی در رابطه با ارائه خدمات AMarkets که ذیلاً ذکر می‌شود. هزینه‌های اضافی برای خرید خدمات اختیاری و ارزش افزوده‌ای که از سوی AMarkets عرضه می‌شود می‌تواند بر مشتری تحمیل شود. کمیسیون‌های اضافی یا افزایش قیمت اسپرد در حساب‌های مشتریانی که با معرفی کارگزاری‌ها معرفی شده‌اند، اعمال می‌شود.

 

10. معرفی کارگزاری‌ها

اگر حساب مشتری توسط یک معرف کارگزاری به AMarkets معرفی شده باشد، مشتری می‌داند و قبول می‌کند که AMarkets به دلیل معرفی مشتری، به معرف پول پرداخت کند و اینکه آن پرداخت به ازای هر معامله یا براساس معیار دیگری خواهد بود. مطالب پیش رو مسئولیت‌های محول شده در قبال هر ورودی را بیان می‌کند. سعی بر آن شده که مطالب به صورت کلی بیان شود و از بیان فهرست قطعی هر یک از مسئولیت‌ها صرف‌نظر شده است. معرف کارگزاری مسئولیت‌های زیر را در ارتباط با حساب مشتری برعهده خواهد داشت:

  • تماس، درخواست و/ یا برقراری ارتباط با مشتری در رابطه با فرصت‌ها و اهداف؛
  • مطابقت با همه قوانین و مقررات قابل اجرا برای هر تمهیدی یا آشنایی احتمالی معرف کارگزاری و مشتری؛
  • مشخص کردن کمیسیون‌ها و هزینه‌هایی که، به ازای هر معامله یا براساس هر معیار دیگری، برای تراکنش‌های مشتری مطالبه خواهد کرد، علاوه بر کمیسیون‌ها و هزینه‌های استاندارد AMarkets؛

به عنوان شرکت تسویه‌کننده حساب مشتری، AMarkets مسئولیت اجرای خدمات زیر را خواهد داشت:

  • افتتاح، تأیید و سرویس‌دهی به حساب(های) مشتری، از جمله جمع‌آوری و تأیید اطلاعات جدید حساب، مطابق با قوانین و مقررات؛
  • نگهداری سوابق حساب به نیابت از مشتری؛
  • پذیرش و انجام تراکنش‌ها در حساب(های) مشتری؛
  • تعیین مارجین، تمدید مهلت پرداخت پوزیشن‌های باز، تسویه پوزیشن‌های کم مارجین، و نظارت رهن مجدد بر هر موجودی در حساب(های) مشتری؛
  • برداشت کمیسیون‌ها یا هزینه‌هایی که به معرف کارگزاری یا هر شخص ثالث دیگری بدهکار است از حساب مشتری؛
  • آماده سازی و انتقال الکترونیکی ماهانه یا، اگر مناسب باشد، سه ماه یکبار صورتحساب حساب به مشتری؛
  • پاسخ به سوالات یا شکایات مربوط به حساب مشتری.

 

11. تأییدیه‌های معاملاتی

معامله‌هایی که آنلاین انجام می‌شوند در زمان انجام معامله به‌صورت آنلاین تأیید خواهند شد و معامله‌هایی که از طریق تلفن انجام می‌شوند تا ساعت 21:30 به وقت گرینویچ در همان روز اجرا به‌صورت شفاهی یا آنلاین تأیید خواهند شد.

 

12. برقراری ارتباط

گزارش‌ها، صورتحساب‌ها، اطلاعیه‌ها و سایر پیام‌های AMarkets با قرار گرفتن روی وبسایت ِ AMarkets به اطلاع مشتری خواهند رسید، یا با ایمیل یا پست الکترونیکی یا سایر سرویس‌های اطلاع‌رسانی به آدرس فعلی مشتری همانطور که در سوابق AMarkets منعکس شده است، ارسال می‌شود. مشتری باید با ارسال ایمیل به [email protected] هرگونه تغییر در آدرسش را بلافاصله به اطلاع AMarkets برساند. کلیه پیام‌های ارسالی از سوی AMarkets هنگامی که توسط AMarkets در سیستم پستی الکترونیکی یا سایر سرویس‌های اطلاع‌رسانی قرار گرفت، یا از سوی آژانس‌های اطلاع‌رسانی (مثلا ارائه دهنده خدمات اینترنتی) در اطلاع مشتری قرار گرفت، بالفعل تلقی خواهند شد، چه واقعاً مشتری دریافت کرده ‌باشد یا خیر. پیام‌های ارسالی از سوی مشتری بالفعل تلقی نخواهند شد مگر مورد قبول AMarkets قرار گرفته باشند.

 

13. فورس ماژور (غیرمترقبه)

AMarkets در خصوصِ ادعاها، ضررها، آسیب‌ها، مخارج و هزینه‌ها، از جمله هزینه‌های وکلا، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، ناشی از هر حادثه‌ای، اقدامی یا قصوری از جمله ولی نه محدود به، ادعاها، ضررها، آسیب‌ها، مخارج و هزینه‌ها شامل هزینه‌های وکلا، ناشی از ناآرامی‌های داخلی، جنگ، شورش، مداخله بین‌المللی، اقدامات دولتی (از جمله، ولی نه محدود به، کنترل‌ تبادلات، جرائم، ملی‌سازی‌ها، کاهش ارزها)، بلایای طبیعی، یا عملکرد خدا، شرایط بازار، ناتوانی در برقراری ارتباط با اشخاص مربوطه یا هرگونه تأخیر، قطعی، خرابی یا اختلال عملکرد سیستم‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی یا کامپیوترها، اعم از اینکه متعلق به AMarkets، به مشتری، یا هر بازار، یا سیستم‌های پرداخت و تسویه باشند، در قبال مشتری مسئولیتی نخواهد داشت.

 

14. حقوق معنوی و محرمانگی

حقوق کپی، علامت‌های تجاری، رازهای معاملاتی و سایر حقوق معنوی در سیستم معاملاتی آنلاینِ AMarkets («سیستم معاملاتی») همواره حق انحصاری و اختصاصی AMarkets خواهد ماند و/یا ارائه‌دهندگان خدمات شخص ثالث آن و مشتریان هیچ حق یا منافعی در سیستم(های) معاملاتی نخواهند داشت به استثنای حق دسترسی و استفاده از سیستم‌(های) معاملاتی که در اینجا مشخصاً ذکر شده است. مشتری قبول می‌کند که سیستم‌(های) معاملاتی محرمانه هستند و با صرف مهارت، زمان، تلاش و سرمایه کلان بسط داده می‌شوند. مشتری از حق محرمانگی AMarkets و/یا ارائه‌دهندگان خدمات شخص ثالث آن که اجازه دسترسی به سیستم(های) معاملاتی صرفاً توسط کارکنان و کارگزاران و براساس نیاز آنها است، محافظت خواهد کرد. مشتری حق انتشار، توزیع، یا قرار دادن اطلاعات، هرگونه اطلاعات مربوط یا بدست آمده از سیستم(های) معاملاتی، در اختیار شخص ثالث را ندارد. مشتری حق کپی کردن، اصلاح کردن، تألیف مجدد، مهندسی معکوس، و انجام کارهای اقتباسی از سیستم(های) معاملاتی یا روش‌های عملی آن را ندارد.

 

15. غرامت

مشتری پذیرفته است که به AMarkets، همکاران، کارکنان، کارگزاران، جانشینان و منصوبین آن غرامت پرداخت کند و به دلیل کلیه بدهی‌ها، ادعاها، ضررها، آسیب‌ها، مخارج و هزینه‌ها از جمله هزینه‌های وکلا که از سوی AMarkets تحمیل شده، یا به دلایل زیر ضرری متوجه آنها نشود: (i) ناکامی مشتری از انجام کامل و به موقع تعهدات ذکر شده؛ و (ii) هرکدام از مسئولیت‌ها و ضمانت‌های مشتری که خلاف واقع یا نادرست باشند. همچنین مشتری پذیرفته است که کلیه ادعاها، ضررها، آسیب‌ها، مخارج و هزینه‌ها، ازجمله هزینه‌های وکلا که به دلیل اجرای مفاد این توافقنامه، کلیه CFDها و سایر امور ذکره شده که از سوی AMarkets تحمیل شده‌اند، یا ناشی از هر توافق دیگری بین AMarkets و مشتری هستند، یا به‌دلیل جمع‌آوری مبالغ بدهی‌های ذکر شده در بالا و آنچه پس از این ذکر خواهد شد، هستند، بی‌درنگ به AMarkets پرداخت کند. این هزینه‌ ها و زیان‌ ها ممکن است از حساب‌ های مشتری و/یا از حساب‌ های شخص ثالث کسر گردد_ در صورتی‌که تحقیقات انجام شده توسط شرکت نشان دهد که این حساب‌ های شخص ثالث نیز متعلق به مشتری است.

 

16. افشای اطلاعات مشتری

به استثنای کارکنان، کارگزاران، همکاران، و همکارانی در اجرای قوانین کسب و کار در AMarkets به نیابت از مشتریان حضور دارند از جمله، ولی محدود نه محدود به، روابط بانکی – یا اعتباری AMarkets مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی AMarkets، AMarkets حق به اشتراک گذاردن یا فروش اطلاعاتِ مشتریان خود و/یا مشتریان بالقوه‌ را ندارد. AMarkets همچنین می‌تواند اطلاعات مربوط به مشتری و معاملات مشتری را به سازمان‌های قانونی ایالتی یا فدرال و مقام‌های مجری قانون، در پاسخ به درخواست چنان اطلاعاتی یا در پاسخ به حکم یا احضاریه دادگاه نشان دهد.

 

17. حساب‌های مشترک و/یا حساب‌های پس‌انداز

اگر بیش از یک فرد معمولی این توافقنامه را به عنوان مشتری اجرا کند، همه آن افراد معمولی می پذیرند که مشترکاٌ و منفرداً مسئول تعهداتی هستند که در این توافقنامه مفروض است. اگر این توافقنامه توسط معتمد، انجمن به ثبت نرسیده، همکار، متولی یا سایر امانت‌داران اجرا شود، بدینوسیله آن مشتری موافقت می‌کند تا به Amarkets غرامت بپردازد، آن را حمایت کند، نجات دهد و از خطرات ناشی از بدهی‌ها، ادعاها، ضررها، آسیب‌ها، مخارج و هزینه‌ها، از جمله هزینه‌های وکلا که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از نقض هرگونه امانتداری یا وظایف یا تعهدات مشابه یا هرگونه اظهاراتی از آن، از جمله هزینه‌های وکلا، دور و مصون نگه دارد.

 

18. اصلاحات

مشتری می‌داند، موافقت و قبول می‌کند که AMarkets می‌تواند این توافقنامه را درهر زمانی اصلاح کند یا تغییر دهد. AMarkets طی اطلاعیه‌ای در وبسایت خود یا با فرستادن یک ایمیل به مشتری وی را از آن اصلاحات یا تغییرات مطلع خواهد کرد. مشتری موافقت می‌کند که شرایط آن اصلاحات و تغییرات را متحمل شود هرکدام زودتر باشد: ده (10) روز پس از اینکه AMarkets اطلاعیه آن اصلاحات و تغییرات را در وبسایت شرکت قرار دهد؛ یا (y) در تاریخ ورود هر سفارشی به غیر از سفارش تسویه. در صورتی که مشتری مخالف آن تغییرات و اصلاحات باشد، با تسویه شدن پوزیشن‌های بازش موافقت می‌کند و طی ده (10) روز کاری پس از پست شدن اطلاعیه اصلاح یا تغییر در وبسایت شرکت، درباره وضعیت دارایی‌ها در حساب مشتری به AMarkets اطلاع می‌دهد. ابطال یا اصلاح این توافقنامه به منزله مصالحه بین طرفین یا به منزله ناکامی AMarkets یا کارگزاران آن در رسیدن به حقوقی که طی این توافقنامه به هر مناسبت یا به خاطر هر عملی به آنها داده شده، نخواهد بود. هرگونه قرارداد یا دستورالعمل شفاهی برخلاف آن، مورد قبول و اجرا نخواهد بود.

 

19. فسخ

این توافقنامه تا زمان فسخ توسط مشتری یا AMarkets ادامه خواهد داشت و لازم الاجراست. مشتری می‌تواند این توافقنامه را فسخ کند اگر: (i) مشتری هیچ پوزیشن بازی نداشته باشد و هیچ بدهی یا طلبی به AMarkets یا از آن نداشته باشد؛ و (ii) مشتری به مدت سه (3) روز اطلاعیه کتبی به پست الکترونیکی AMarkets فرستاده باشد [email protected]؛ و (iii) AMarkets آن اطلاعیه را همانطور که در بخش 13 مطرح شد، پذیرفته باشد. AMarkets، به صلاحدید خود، می‌تواند این توافقنامه را در هر زمانی فسخ کند، از زمان ارسال اطلاعیه آن به مشتری ختم فعالیت، لازم الاجراست. فسخ از سوی هر یک از طرفین تأثیری بر قراردادها یا سایر اقداماتی که قبلاً بین طرفین انجام شده، نخواهد داشت و مسئولیت تعهدات مندرج در آن توافقنامه برعهده طرفین خواهد ماند، و مسئولیت مشتری مبنی بر تعهدات ناشی از کسری موجودی همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند. در صورتی که مشتری شرایط Customer Agreement یا همان توافق‌ نامه‌ ی مشتری، از جمله اجزای جدایی‌ ناپذیر ذکر شده در بند 4.1، همچون امتناع مشتری از انجام تأییدیه‌ های لازم را نقض کند، شرکت این حق را دارد که علاوه بر فسخ این قرارداد، هر یک از معاملات مشتری را لغو کرده و برخی یا تمام پوزیشن‌ های موجود در حساب های معاملاتی او را به صلاح‌ دید خود بررسی نماید. هرگونه تخلف از شرایط این قرارداد توسط مشتری، وی را از حق مطالبه پرداخت یا بازپرداخت از شرکت سلب می‌کند.

فسخ توسط هر یک از طرفین، بر قراردادها یا سایر معاملاتی که قبلاً به عنوان بخشی از این توافق‌ نامه منعقد شده‌ اند تأثیر نگذاشته و هیچ یک از طرفین را از تعهدات مندرج در این توافق نامه رها نمی‌ سازد و همچنین مشتری را از تعهدات ناشی از هرگونه کسری موجودی نیز معاف نمی‌ کند.

 

20. توافق صرف

این توافقنامه به همراه درخواست حساب مشتری، به جای هرگونه قرارداد کتبی یا شفاهی قبلی، توافقی صرف را بین AMarkets و مشتری تشکیل می‌دهد.

 

21. صداهای ضبط شده

مشتری قبول می‌کند و می‌پذیرد که تمامی مکالمات انجام شده بین مشتری و مدیران AMarkets، کارگزاران، کارکنان یا همکاران، از جمله پذیرش بازرگانی AMarkets و خدمات پشتیبانی مشتری و پذیرش‌های اپراتور، به انتخاب و به صلاحدید AMarkets ضبط شوند ـ به صورت الکترونیکی با استفاده از دستگاه هشداردهنده خودکار صدا یا بدون استفاده از آنها. مشتری همچنین موافقت می‌کند که صداهای ضبط‌ شده مورد استفاده قرار گیرند و نسخه خطی آنها به عنوان مدرکی بر هرگونه اختلاف یا اقدامی (از جمله هرگونه اقدامی که توسط The Financial Commission انجام گیرد) که ممکن است شامل حال مشتری شود یا AMarkets، توسط هر یک از طرفین نوشته شود.

 

22. اعتباربخشی

این توافقنامه کلیه حساب‌های مشتری اعم از انفرادی یا اشتراکی، در هر زمانی که در AMarkets افتتاح کرده یا دوباره به جریان انداخته باشند، پوشش خواهد داد و معتبرخواهد بود، بدون توجه به تغییرات صورت گرفته در پرسنل AMarkets یا جانشینان، منصوبین یا همکاران آن. این توافقنامه، از جمله کلیه مجوزها، منافع AMarkets و جانشینان و منصوبین آن را تأمین خواهد کرد، خواه با تلفیق، ادغام، یا به طرق دیگری و برای مشتری و/یا پرسنل آن – نمایندگان، وراث، مجری، مدیر، معتمد، ذینفع، نماینده قانونی، جانشینان ـ و منصوبین مشتری لازم الاجراست. اگر دادگاه یا مقام واجد صلاحیتی دریابد که هر یک از بندهای این توافقنامه (یا قسمتی از یک بند) نامعتبر، غیرمجاز یا غیرقابل اجرا است، آن بند یا قسمتی از آن، تا حد نیاز، حذف شده تلقی خواهد شد، و اعتبار و قابل اجرا بودن سایر بندهای این توافقنامه تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت. اگر هریک از بندهای نامعتبر، غیرقابل اجرا یا غیرمجاز این توافقنامه معتبر، قابل اجرا و مجاز شوند و اگر بخشی از آن حذف شده باشد، طرفین با حسن نیت باید درباره اصلاح آن بند مذاکره کنند – به گونه‌ای که، با اصلاح آن، مجاز، معتبر و قابل اجرا گردد، و تا حد امکان، اهداف اصلی تجاری هر یک از طرفین را محقق سازد.

 

23. حوزه قضایی و قانون؛ قابلیت واگذاری

این توافقنامه مطابق با قانون Cook Islands تدوین و کنترل خواهد شد. اختلاف نظرها و سوء تعبیرهای AMarkets و مشتری با انجام مذاکره بین طرفین حل و فصل خواهند شد. در صورت ناکامی طرفین در رسیدن به یک توافق، هر دو می‌پذیرند که از طریق The Financial Commission (www.financialcommission.org) (“The Financial Commission”) اختلافات حل شود. مشتری نمی‌تواند پس از گذشتن بیش از 45 روز از بروز چنان اختلافی، بدون در نظرگرفتن نوع آن، به خاطر توافقنامه اقدامی انجام دهد.

 

این یک قرارداد معتبر قانونی است.

تا زمانی که همه موارد مذکور بالا را کامل و با دقت مطالعه نکرده و درخواست حساب مشتری را تکمیل نکرده باشید دکمه «موافقم» را فشار ندهید.

پذیرش شما با فشار دادن دکمه «موافقم» اذعان می دارد که آن را به طور کامل و با دقت مطالعه کرده‌اید، و توافقنامه مشتری، مجوز انتقال سرمایه را فهمیده‌اید، با صورتحساب‌های الکترونیکی موافقید، موافق استفاده از وثیقه، بیانیه افشای ریسک، افشای ریسک ثانویه ـ (سرمایه‌گذاری با ریسک بالا)، و سیاست‌ها و روش‌های معاملاتی هستید، و اینکه شما با تمامی بندهای مندرج در آن موافق هستید. پذیرش شما با فشار دادن دکمه «موافقم» همچنین نشان می‌دهد، تضمین و تأیید می کند که اطلاعاتی که از جانب شما در بخش درخواست حساب مشتری ارائه می‌شود صحیح و کامل هستند. با کلیک کردن روی «موافقم» شما شرایط این توافقنامه مشتری را می‌پذیرید.

 

پیوست A

موافقت با انتقال الکترونیکی صورتحساب‌های حساب

بدینوسیله مشتری موافقت می‌کند که صورتحساب‌های حساب را به صورت آنلاین دریافت کند. مشتری می‌تواند صورتحساب‌های حساب را با جزئیات فعالیت‌های معاملاتی، صورتحساب‌های سود و زیان، پوزیشن‌های باز، تراز مارجین، موجودی و بدهی‌های حساب وغیره را به صورت روزانه، ماهانه و سالانه ایجاد کند. زمانی که این صورتحساب‌ها توسط AMarkets در اختیار مشتری قرار بگیرند، دریافت شده تلقی خواهند شد، صرف‌نظر از اینکه آیا واقعا مشتری به آن صورتحساب‌ها دسترسی پیدا کرده است یا خیر. مشتری موظف است هرگونه تغییر در آدرس ایمیل خود را به اطلاع AMarkets برساند.

 

پیوست B

مجوز انتقال سرمایه

بدینوسیله مشتری موافقت می‌کند که AMarkets می‌تواند، هر یک از CFDها، ارز‌ها، اوراق بهادار یا دارایی‌هایی که مشتری به‌صورت انفرادی یا مشترکاً با دیگران در حسابی نگه می‌دارد را، به صلاحدید خود AMarkets، همیشه یا گاهی، از هر یک از حساب‌های مشتری در AMarkets به هرکدام از حساب‌های دیگر مشتری منتقل کند، اعم از اینکه در AMarkets نگهداری می‌شوند یا در سایر مؤسسات مالی مورد تأیید.

پرداخت‌های ارسالی به هر یک از حساب‌های بانکی AMarkets یا حساب‌هایی که توسط AMarkets با شخص ثالث ارائه‌دهنده سرویس پرداخت (PSP) نگهداری می‌شوند پس از دریافت وجوه تسویه شده، واریز خواهند شد. اگر مبالغی که به آن حساب‌ها حواله شده‌اند به دست ما نرسیده باشند یا اصلاً واریز نشده باشند علیرغم اینکه دلیل آن ماهیتاً فنی باشد، یا برخی مسائل مرتبط باشد، یا اگر مشمول کلاهبرداری در قسمتی از بانک یا PSP یا جایی که وجه به آنجا فرستاده شده، باشد AMarkets مسئولیتی در قبال آنها نخواهد داشت. AMarkets همواره به نفع مشتریانش اقدام خواهد کرد، و توجه خود را معطوف به کمک به شما در تعیین موقعیت مکانی و برگرداندن مبالغتان خواهد کرد، هرچند، این وظیفه شماست، به عنوان حواله کننده پولِ مورد نظر، برای بازپس‌گیری وجوه خود از بانک یا PSP یا جایی که وجه حواله شده، هرکاری که لازم است انجام دهید.

 

پیوست C

توافق بر استفاده از وثیقه‌

اجازه فروش، گرو گذاشتن، رهن مجدد، تخصیص، سرمایه گذاری کردن، ترکیب یا استفاده از هرگونه وثیقه که توسط AMarkets نگهداری می‌شوند از جمله ولی نه محدود به، استفاده از CFDها به عنوان وثیقه ـ برای وام دهی به AMarkets، و، انجام معاملات آتی با وثیقه، همانطور که در توافقنامه مشتری بیان شده (از جمله ولی نه محدود به مطالب ذکر شده در پاراگراف 6) از سوی مشتری به AMarkets داده می‌شود. در صورتی که حساب مشتری از یک یا چند حساب تشکیل شده باشد، این مجوز به تمامی حساب‌های مشتری در AMarkets اعمال خواهد شد. اعتبار این توافق مبنی بر استفاده از وثیقه تا زمانی که حساب مشتری در AMarkets باز باشد یا تا زمانی که مطابق با توافقنامه مشتری تعهداتی به AMarkets داشته باشد، به قوت خود باقی خواهد ماند.

 

پیوست D

بیانیه افشای ریسک

نظر به توافق AMarkets مبنی بر عقد قرارداد روی ابزارهای مختلفی همچون ارزها، سهام‌ها، اوراق بدهی، شاخص‌ها و کالاها (“CFDs”) با مشتری، مشتری قبول می‌کند، می‌داند ـ و موافقت می‌کند که:

1. انجام معامله بسیار خطرناک است و CFDهای ریسک‌پذیر بسیار خطرناک هستند و فقط مناسب آن دسته از مشتریانی است که (a) به آن پی برده‌اند و مایلند ریسک‌های اقتصادی، قانونی و هر ریسک دیگری در آن را به عهده بگیرند. و (b) به لحاظ مالی قادرند به طور قابل ملاحظه‌ای ضررهای روی مارجین یا سپرده‌ها رابه عهده بگیرند. CFD ها سرمایه‌گذاری مناسبی برای صندوق‌های بازنشستگی نیستند. مشتری تأیید، تضمین و قبول می‌کند که پی به عواقب این ریسک‌ها برده‌ است؛ همان مشتری ـ که مایل یا قادر است، به هر روشی یا به لحاظ مالی، ریسک‌های CFDها را برعهده بگیرد، اذعان می‌دارد که ضرر کل موجودی حساب سبک زندگی وی را تغییر نخواهد داد.

2. لوریج بالا و مارجینِ کم منجر به ضرر آنیِ لوریج بالا و مارجین کم در CFDها خواهند شد. مشتری همیشه باید حداقل مارجین مورد نیاز را برای پوزیشن‌های باز نگه دارد. این وظیفه مشتری است که موجودی حسابش را کنترل کند. هنگامی حداقل مارجین مورد نیاز موجود نباشد AMarkets حق دارد همه یا بخشی از پوزیشن‌های باز را لغو کند. بالا رفتن لوریج ریسک را بالا می‌برد.

3. قیمت‌ها، مارجین و ارزش‌گذاری توسط AMarkets انجام می‌شود و ممکن است با قیمت‌های گزارش شده از مکان‌های دیگر متفاوت باشد. به منظور استفاده در معاملات، ارزش‌گذاری پوزیشن‌های مشتری و تعیین مارجین مورد نیاز، AMarkets اقدام به ارائه قیمت‌ می‌کند. با این وجود AMarkets انتظار دارد بین این قیمت‌ها با قیمت‌های موجود در بازار بین‌بانکی رابطه منطقی وجود داشته باشد، قیمت‌های گزارش شده از سوی AMarkets می‌تواند با قیمت‌های موجود برای بانک‌ها و سایر شرکا، در آنچه بازار بین بانکی نامیده می‌شود، متفاوت باشند. AMarkets در تعیین و جمع‌آوری مارجین با احتیاط فراوان عمل خواهد کرد. AMarkets مجاز است برای مارجین، موجودی حساب مشتری را به ارز خارجی، یا از آن ارز خارجی تبدیل کند، مطابق با نرخ مشخص شده از سوی AMarkets، به تشخیص خود و براساس اولین نرخ بازار پول.

4. سفارش‌های تلفنی و سفارش‌های اجرای آنی بازار که از طریق پذیرش بازرگانی AMarkets اجرا شده‌اند زمانی کامل خواهند شد که AMarkets کلمات “deal” «معامله شد» یا “done” «انجام شد» را نشان دهد. در آن هنگام خرید یا فروش مشتری انجام شده است، و نمی‌تواند سفارش بازار را لغو کند. با سفارش‌دهی از طریق پذیرش بازرگانی AMarkets، مشتری با اجرای آنی موافقت می‌کند و ریسک ناشی از مدل اجرای آنی را می‌پذیرد.

5. توصیه‌های تجاری جنبه اطلاعی دارند، مشتری مستقلاً تصمیم خواهد گرفت، و AMarkets مشاور یا امانتدار مشتری نخواهد بود. هدف توصیه‌های تجاری ارائه شده از سوی AMarkets، دادن پیشنهادِ انجام خرید یا فروش، یا درخواست انجام پیشنهاد خرید یا فروشِ هر یک از CFDها نیست. هر تصمیمی از سوی مشتری برای ورود به CFD یا سایر معاملات در AMarkets و هر تصمیمی علیرغم مناسب بودن CFD یا آن اقدامات ـ یا معقول بودن آن برای مشتری، تصمیم مستقلی است که توسط مشتری گرفته می‌شود. AMarkets در قبال مشتری مانند یک مشاور یا امانتدار رفتار نخواهد کرد. مشتری موافقت می‌کند که AMarkets هیچگونه وظیفه امانتداری در قبال مشتری نخواهد داشت و هیچ مسئولیتی در آن مورد ندارد و در قبال بدهی‌ها، ادعاها، آسیب‌ها، مخارج و هزینه‌ها، از جمله هزینه‌های وکلا، که در جریان انجام توصیه‌های تجاری AMarkets یا عمل کردن یا نکردن به توصیه‌ها یا اطلاعات ارائه شده از سوی AMarkets بر مشتری تحمیل شده‌اند، هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

6. توصیه‌ها براساس عقاید شخصی هستند و قطعی نیستند. توصیه‌های تجاری AMarkets فقط و فقط براساس عقاید پرسنل AMarkets هستند. این توصیه‌های تجاری ممکن است با پوزیشن‌های بازار یا اهداف AMarkets، شرکا و کارکنان آن سازگار باشند یا نباشند. توصیه‌های تجاری AMarkets بر پایه اطلاعات مطمئن هستند، اما AMarkets صحت و کامل بودن آنها، یا ادعای کم شدن یا از بین رفتن ریسکِ ذاتی CFDها با پیروی چنین توصیه‌هایی را نمی‌تواند تضمین کند و تضمین نخواهد کرد.

7. در بازار مرکزی یا اتاق تهاتر هیچ ضمانتی بر پرداخت نخواهد بود. هر CFD قراردادی است که مستقیماً بین AMarkets و مشتری آن منعقد می‌شود. از جانب طرف‌های AMarkets هیچ اتاق تهاتری و هیچ تضمینی بر تعهدات پرداخت، به مشتری داده نمی‌شود. مشتری برای اجرای کلیه CFDها در حساب مشتری و استرداد هر مارجین یا وثیقه‌ای صرفاً باید به AMarkets توجه کند.

8. ضمانتی بر سود نیست. در CFDها هیچ ضمانتی مبنی بر سود یا رهایی از ضرر وجود ندارد. مشتری چنین ضمانتی از AMarkets یا هیچ یک از نمایندگی‌های آن دریافت نخواهد کرد. مشتری از ذاتی بودن ریسک CFDها آگاه است و به لحاظ مالی قادر است آن ریسک‌ها را تحمل کند و در برابر ضررهای تحمیل شده مقاومت کند.

9. مشتری شاید نتواند پوزیشن‌های باز را ببندد. به دلیل شرایط بازار یا عوامل دیگر AMarkets ممکن است مشتری نتواند پوزیشن را در سطحی که مشخص کرده است، نباشد، و مشتری می پذیرد که AMarkets مسئولیتی در قبال چنین ناکامی نخواهد داشت.

10. تجارت از پیش و رو به جلو. AMarkets، پرسنل و شرکا و سایر گروه‌های آن می‌توانند قبل از سفارش مشتری سفارش‌ها را به قیمتی بهتر یا به همان قیمت اجرا کنند.

11. کارگزاران شخص ثالث. در صورتی که مشتری به شخص ثالث («آژانس معاملاتی») اختیارات معاملاتی یا تسلط بر حسابش را اعطا کند، اعم از اینکه اختیاری بوده باشد یا نباشد، AMarkets به هیچ وجه مسئولیت بررسی کردن انتخاب آن آژانس معاملاتی از سوی مشتری نخواهد داشت یا توصیه‌ای درخصوص آن نخواهد داد. AMarkets هیچ نمایندگی یا ضمانتی در رابطه با هیچ آژانس معاملاتی ندارد؛ AMarkets مسئولیتی در قبال ضررهای مشتری ناشی از اقدامات آن آژانس معاملاتی نخواهد داشت؛ و AMarkets، تلویحاً یا مطلقاً، روش‌های عملیاتی آژانس معاملاتی را تأیید یا حمایت نمی‌کند. اگر مشتری به آژانس اجازه دهد ـ تا از حقوق خود بر روی حسابش بهره ببرد، مسئولیت انجام این کار به عهده خودِ مشتری خواهد بود. حتی اگر امضاءکنندگان به آژانس معاملاتی اختیاراتی اعطا کنند، مشتری باید پیگیر باشد و با دقت و وسواس همه فعالیت‌های حساب را بررسی کند.

12. معاملات اینترنتی. از آنجایی که AMarkets بر قدرت سیگنال، اتصال یا مسیریابی اینترنتی، نوع تجهیزات مشتری یا اعتبار اتصال آن کنترلی ندارد، زمانی که مشتری به صورت آنلاین (با اینترنت) معامله می‌کند، AMarkets در قبال ادعاها، ضررها، آسیب‌ها، مخارج و هزینه‌‌ها، از جمله هزینه‌های وکلا، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، ناشی از اختلال یا خرابی هر یک از سیستم‌های ارتباطی یا اطلاع‌رسانی یا تجهیزات کامپیوتری یا نرم‌افزارهای معاملاتی، مسئولیتی نخواهد داشت، اعم از اینکه متعلق به AMarkets، مشتری، یا هر بازار، یا سیستم‌های پرداخت یا تسویه باشد.

13. سفارش‌های تلفنی. AMarkets در قبال قطعی، خرابی یا اختلال عملکرد خطوط تلفنی (در صورتی که این سرویس موجود باشد و از سوی AMarkets پیشنهاد شده باشد) مسئولیتی ندارد.

14. خطای استعلام قیمت. خطای استعلام قیمت به دلیل تایپ اشتباه قیمت یا دادن قیمت اشتباه به صورت تلفنی و/یا با وسایل الکترونیکی (از جمله پاسخ به درخواست مشتری)، AMarkets در قبال خطاهای حاصل از آن در موجودی حساب مسئولیتی ندارد و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که تصحیحات و اصلاحات لازم در حساب مربوطه را انجام دهد. کلیه اختلافات ناشی از اینگونه خطاهای استعلام قیمت براساس قیمت قانونی بازار از ارز مربوطه در زمان پدید آمدن آن خطا، حل خواهد شد، که به صلاحدید AMarkets، به‌عنوان قیمت تعیین شده این شرکت اعلام می‌شود. در صورتی که اولین قیمت ارائه شده بازار با قیمتی که AMarkets در نمایشگر خود نشان داده است، متفاوت باشد، AMarkets تمام تلاش خود را خواهد کرد که معاملات را روی آن قیمت بازار اجرا کند و ببندد. این قیمت‌های بازار همان قیمت‌هایی خواهند بود که نهایتاً در صورتحساب مشتری منعکس می‌شوند. این امر ممکن است بر سودها و ضررهای تحقق یافته و نیافته مشتری تأثیر منفی بگذارد یا نگذارد.

 

پیوست E

سیاست‌ها و روش‌های معاملاتی

1. مقدمه
سیاست‌ها و روش‌های معاملاتی AMarkets بخش مکمل توافقنامه مشتری است. به‌عنوان مشتری این وظیفه شما است که با دقت این سیاست‌ها و روش‌های معاملاتی را مطالعه کنید و پیش از ورود به هر یک از سفارش‌های معاملاتی اگر سوال یا اعتراضی درباره آنها داشتید به AMarkets اطلاع دهید. با ورود به سفارش‌های معاملاتی در AMarkets شما تأیید، تضمین، تصدیق و قبول می‌کنید که این سیاست‌ها و روش‌های معاملاتی را همانگونه که در اینجا ذکر شد، فهمیده‌اید و آنها را می‌‌پذیرید، و ممکن است بعضی اوقات، و به صلاحدید شرکت، اصلاحاتی از سوی AMarkets صورت بگیرد، و شما موافقت می‌کنید همواره از این سیاست‌ها و روش‌های معاملاتی همانگونه که در حال حاضر در حال اجراست اطاعت کنید.

2. ساعات معاملاتی
منبای ساعات معاملاتی AMarkets به وقت گرینویچ ( “GMT”) و بهره‌گیری از الگوی 24 ساعته است. به طور طبیعی AMarkets از روز یکشنبه ساعت 21 به وقت گرینویچ دسترسی به CFDها را از طریق وبسایت فراهم می‌کند تا روز جمعه ساعت 21 به وقت گرینویچ، اما AMarkets حق تعلیق یا تغییر ساعات معاملاتی خود را در هر زمانی محفوظ داشته است و درصورت بروز چنین اتفاقی تمام تلاش خود را خواهد کرد که از قبل هرگونه تغییری در ساعات کاری خود را به اطلاع مشتریان برساند. CFDهای بازارهای فرابورس 24 ساعت شبانه‌روز کار می‌کنند. به‌دنبال ارسال یک سفارش جهت انجام معامله، این صرفاً وظیفه مشتری است که تا زمان کامل شدن تمام سفارش‌های باز، به‌منظور سفارش و تکمیل تأییدیه، و انجام سایر تعاملات در رابطه با حساب مشتری در AMarkets در دسترش باشد. پس از آن، وقتی که مشتری پوزیشن‌های باز در حسابش داشته باشد باید به کرّات حساب خود را کنترل کند.

3. حساب‌های مشتری؛ اولین واریزها؛ سیستم‌های معاملاتی دمو

3. 1 مدارک. قبل از دادن سفارش در AMarkets، باید درخواست حساب مشتری را تکمیل کنید ـ و توافقنامه مشتری، از جمله بیانیه افشای ریسک، بیانیه افشای ریسک ثانویه و این سیاست‌ها و روش‌های معاملاتی و تمامی ضمائم اجرایی را مطالعه کنید. لازم است بودجه کافی را به حساب خود واریز کنید.

3. 2 ارز برای عرضه به حساب‌ها. اولین واریزهای منتقل شده به حساب‌های مشتریان تنها در صورتی قابل قبول خواهند بود که به دلار آمریکا باشند، و، به جز پرداخت و تحویل‌های انجام شده با ارز خارجی، همه موجودی حساب فقط با دلار آمریکا محاسبه و گزارش خواهند شد.

3. 3 شناسایی واریزها. تا زمانی که حواله‌ها یا چک‌ها توسط بانک AMarkets یا مؤسسه سپرده‌گذاری به طور کامل وصول و جمع نشده باشند، هیچ یک از واریزها شناسایی نخواهند شد. به محض اینکه وجوهات شما توسط AMarkets دریافت شوند از طریق سیستم مدیریت حساب آنلاین مطلع خواهید شد و برای انجام معاملات آماده هستند.

4. شرایط مارجین
مشتری باید مارجین AMarkets را به مقدار و گونه‌ای که AMarkets به تشخیص خود خواسته است، تهیه و نگهداری کند. AMarkets مشتریان را ملزم به پرداخت کامل قیمت CFDهایی که مشتری می‌خرد و می‌فروشد نمی‌کند. و به جای آن، لازم است مشتری درصد کمی از کل مبلغی که طبق شرایط CFD به AMarkets متعهد شده است را پرداخت کند، به‌منظور تضمین بدهی‌های مشتری به AMarkets شامل مارجین مورد نیاز برای پوزیشن‌های باز، که براساس (i) مارجین اولیه مورد نیاز؛ (ii) حداقل مارجین مورد نیاز، (iii) قیمت بازار برای پوزیشن‌های باز؛ و (iv) هر مقدار اضافه‌‌ای که AMarkets، به تشخیص خود، احساس کند درخواست آن کار عاقلانه‌ای است. لازم است مشتری همیشه حداقل مارجین مورد نیاز را برای پوزیشن‌های باز خود نگه‌ دارد. هرگاه حداقل مارجین مورد نیاز حفظ نشده باشد AMarkets حق دارد همه یا بخشی از پوزیشن‌های باز را تسویه کند، مطابق با مطالب ذکر شده در پاراگراف 5. شرایط مارجین به تشخیص AMarkets و بدون اطلاع قبلی همواره تغییر می‌کنند. تراز مارجین قبلی مانع از افزایش بدون اطلاع قبلی مبلغ آن نخواهد شد. AMarkets می‌تواند، به تشخیص خود، روی بیشترین تعداد پوزیشن‌های باز مجاز در هر زمانی، محدودیت‌های افشا یا عدم افشا وضع کند.

5. سطح تسویه
پیرو دیگر حقوق AMarkets در این توافقنامه، در صورتی که، به تشخیص AMarkets و مطابق با بهترین برآورد منطقی AMarkets از اولین نرخ بازار، و علیرغم صادر شدن یا نشدن اخطار ترمیم ودیعه، اگر تراز مارجین در هر زمانی برابر یا پایین‌تر از حداقل مارجین مورد نیاز برای حساب مشتری باشد، AMarkets حق خواهد داشت ولی مجبور به تسویه همه یا بخشی از پوزیشن‌های باز در حساب مشتری نیست. مشتری موظف است سفارش حد ضرر خود را در کمترین نقطه ضرر قرار دهد. هرگونه ناکامی از سوی AMarkets در اجرای حقوق ذکر شده خود، اِعراض از آن حقوق از سوی AMarkets محسوب نمی‌شود.

6. اخطار ترمیم ودیعه (کال مارجین)
AMarkets مطابق با قوانین کسب و کار اخطار ترمیم ودیعه (کال مارجین) را نمی‌دهد. AMarkets حق تسویه پوزیشن‌های مشتری را همانگونه که در بالا ذکر شد برای خود محفوظ داشته است. با این حال، AMarkets گاهی اوقات و به تشخیص خود، می‌تواند با مشتری تماس بگیرد و درخواست کند تا علاوه بر موجودی حساب مشتری، به منظور تضمین بدهی‌های مشتری به AMarkets، مبالغی اضافی واریز کند. هرگونه اخطاری مبنی بر مارجین اضافی بدون اینکه از حق تسویه پوزیشن‌های مشتری استفاده شده باشد، اِعمال تصمیم‌های قضایی قبلی بر اخطارهای آتی و اِعراض AMarkets از حق تسویه خود تلقی نخواهد شد.

7. برداشت ها

برای برداشت از حساب مشتری، لازم است که یک درخواست برداشت از طریق وب سایت AMarkets ارسال نمایید. مشتری موظف است تمامی اطلاعات برداشت مورد نیاز را ارائه دهد. به محض دریافت درخواست برداشت، بروکر AMarkets به مشتری اطلاع رسانی خواهد کرد. رسیدگی به درخواست‌های برداشت ممکن است تا دو روز کاری طول بکشد.

شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که در صورت در دسترس نبودن موقت روش پرداخت به دلایل فنی، قانونی، عملیاتی، فورس ماژور یا موارد دیگر، زمان پردازش برداشت را افزایش دهد. در چنین شرایطی، مشتری نیز این حق را دارد که برداشت از طریق روش پرداخت انتخابی را لغو کند و یکی از دیگر گزینه‌های پرداخت موجود در کابین شخصی را انتخاب کند.

8. حداقل موجودی مورد نیاز
در صورتی که موجودی باقیمانده در حساب معاملاتی پایین‌تر از 0.01 دلار باشد، حساب باطل خواهد شد.

 

[email protected]
تاریخ آخرین بازبینی 01/05/2023
AMarkets LLC با شماره ثبت LLC14486/2023 در Cook Islands